MİMARLIK

Hoş Geldiniz!

Dünya tarihinin en eski mesleklerinden biri olan Mimarlık, yaşadığımız yapılı çevrenin kültürel, sosyal, ekonomik ve estetik değerlerini etkileyerek gelişen bir mekân tasarımı sürecidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda gerek sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri gerekse iklim krizi, doğal afetler ve pandemi gibi küresel sorunlar bu yapılı çevreyi, dolayısıyla mekânsal tasarım yaklaşımları ve yöntemlerini de kaçınılmaz olarak dönüştürmektedir. Geleneksel mimarlık üretme biçimlerinin yerini sayısal yöntemler, çizim masalarının yerini dijital araçlar, fiziksel mekânın yerini de sanal gerçeklik ortamı ve sosyal medya almıştır. Bu dönüşüm hem mimari tasarım hem de yapı inşa etme aşamalarında kendini göstermektedir.  

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, kurulduğu 2005 yılından bu yana tüm bu yeni yaklaşım, araç ve yöntemleri yakından takip etmiş ve eğitim müfredatını da buna göre şekillendirmiştir. Tasarım stüdyosunu merkeze alan program, yapı tasarımı ve bilgisayar destekli uygulama derslerinin yanı sıra birçok teknik ve kuramsal ders ile öğrencilerimizi mesleki kariyerlerine en iyi şekilde hazırlamak üzere kurgulanmıştır. Artık çağımızın vazgeçilmezi olan uzaktan eğitim olanakları ile de mimari tasarım eğitiminde öncü durumdayız. Beş farklı bölüme ev sahipliği yapan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki bölümümüz, fakültenin izlediği “bütünleşik tasarım” yaklaşımı bağlamında diğer tasarım bölümleriyle sürekli bir etkileşim halindedir. Ancak bölümün eğitimi müfredatla sınırlı değildir. Öğrencilerimiz okul tarafından düzenlenen yerel ve küresel ölçekte birçok atölye çalışması, sergi, konferans ve saha gezisine katılarak mesleki ve entelektüel deneyimlerini de arttırma şansına sahip olurlar. Bölümümüz bünyesindeki yabancı akademik personelimiz sayesinde öğrencilerimiz ayrıca dünyanın değişik ülkelerindeki mimari pratik, eğitim ve araştırma kültürünü de yakından tanıma imkanına sahip olurlar.

Bölümümüzde, yapı endüstrisi ve akademi arasında sürekli ve dinamik bir bağlantı bulunmaktadır. Bölümümüz, fakülte bünyesindeki EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde üretilen birçok projede etkin rol oynamış, yerel firma ve kurumlarla iş birliği yapma fırsatı bulmuştur. Ayrıca öğrencilerimiz tam zamanlı ve yarı-zamanlı öğretim elemanlarımız ile İzmir Ticaret Odası’nın desteği ile mimarlık sektöründe isim yapmış yerel firmalarda ofis ve şantiye stajlarını yürütmektedirler. Bu sayede hem lisans eğitimleri sırasında mesleki deneyim kazanma hem de ulusal ve uluslararası mimarlık ve inşaat firmalarında iş bulma şansına sahip olurlar.

Üniversitemizin bulunduğu İzmir kenti de antik dönemden günümüze uzanan tarihsel, coğrafi ve kültürel bağlamı özelinde hem bu yetkinliklerin kazanılması hem de kentsel mimarlığın gelişimini anlamak için önemli fırsatlar sağlamaktadır.

Bölümümüzde lisans programlarımıza ek olarak Tezli Mimarlık Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Doktora ile ilgilenen öğrenciler, fakültemizdeki disiplinler arası Tasarım Çalışmaları doktora programında, fakülte öğretim üyelerinin danışmanlığında araştırmalarını sürdürebilirler.

Daha fazla bilgi için bölüm web sitemizi inceleyebilirsiniz. Bölümümüze gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!

Doç. Dr. Burkay PASİN

Bölüm Başkanı

 

 

SOSYAL MEDYA