Bizi takip edin
|
EN

Erasmus

ERASMUS Programı, SOCRATES Programı`nın altında yer alan sekiz programdan biri olup tamamen yüksek öğretimle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. ERASMUS Programı`nın amacı, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla ERASMUS Programı kapsamında her yıl binlerce öğrenci ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanı sıra ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. ERASMUS tüm yüksek öğretim kurumlarına açık bir programdır ve tüm akademik disiplinleri ve doktora dahil tüm eğitim seviyelerini kapsar.

SOCRATES Programları hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.ua.gov.tr
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html  

Erasmus programı kapsamında alınan derslerin puanlamaları ECTS sistemine göre yapılmaktadır. ECTS, “Europan Credit Transfer Systemi anlamına gelir. Öğrenci merkezli bir sistem olup, sınıfta alınan kredi saati dışındaki ders yüklerinin (ödev, proje, saha çalışması gibi) kredi sistemine dahil edilmesini içerir. ECTS 1989 yılında, Erasmus programı çerçevesinde geliştirilmiştir. Avrupa genelinde denenmiş ve başarılı olmuş tek kredi sistemidir. Öncelikle kredi transferi ve ders denkliği sağlamak için kurulmuştur. Sistem, yurtdışında yapılan çalışmaların tanınmasını kolaylaştırmış, Avrupa`daki öğrenci değişimi sayısını ve kalitesini artırmıştır. ECTS, ortak bir zemin oluşturarak yerel ve yabancı öğrencilerin ders programlarının okunmasını sağlar. Öğrenci değişimini ve akademik tanınmayı kolaylaştırır. Avrupa`da yüksek öğrenimi diğer ülkelerden gelen öğrenciler için cazip kılar. DS - Diploma Eki ECTS sisteminin önemli bir parçası olan Diploma Eki, kendi üniversitenizde aldığınız eğitimin, başka ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olur. Diploma Eki, diploma ile birlikte verilir ve kişinin sahip olduğu derece, düzeyi, içeriği ve mesleki boyutu hakkında bilgi verir.

Erasmus Bölüm Koordinatörü:
Işık Ülkün Neusser - isik.neusser@ieu.edu.tr

Daha fazla bilgi için lütfen Uluslararası İlişkiler Ofisi sitemizi ziyaret ediniz.

Mimarlık Bölümü’nün ERASMUS anlaşması bulunan üniversiteleri incelemek için buraya tıklayınız

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.