ARCH 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlığa Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 101
Güz
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlığı bir tasarım alanı, disiplin ve meslek olarak tanıtmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımın keşfinde üç boyutlu düşünebilmek için form ve mekan ile ilgili fikirleri soruşturabilecektir;
  • Yerel ve dünya mimarisindeki tarihi ve kültürel örneklerin tasarım prensiplerini tanıyabilecektir;
  • Mimari tasarım prensiplerini ve temel parçalarını anlatmak üzere kullanılan tasarım dilini geliştirebilecektir;
  • Yeni bağlantılar, ilişkiler ve anlam düzeyleri kurmak üzere mimari örnekleri analiz edebilecektir;
  • Tasarım yöntem ve süreçlerini anlamak için konsept ve prensipleri tartışabilecektir;
  • İşbirliği, konuşma, matematik, yazım, çizim, modelleme aracılığı ile iletişim kurabilecektir;
  • Mimarlıkta düşünülmüş prensipleri anlamak Için yapılı çevre içindeki muhtelif örnekleri değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders mimarlık disiplini ve mimarinin bağlamsal oluşumunun tanıtımı niteliğindedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Ö.1 - Defter, çizim araçları, renkli kalem ve keçeli kalem
2 Mimarlığın Temel Elemanları Ö.2 - Araştırma (Mimar ve Mimarlık)
3 Düzenleme İlkeleri Ö.3 - Siyah keçeli kelem (farklı kalınlıklarda)
4 Formun Analizi Ö.4 - Aydınger, renkli kuru kalem ve keçeli kalem
5 Mekan Tanımı Ö.5 - Sunum Taslağı için araştırma
6 Mekan ve Form Organizasyonu Ö.6 - Aydınger, renkli kuru kalem ve keçeli kalem
7 Sirkülasyon Ö.7 - Aydınger, renkli kuru kalem ve keçeli kalem
8 Oran & Ölçek Ö.8 - Aydınger, renkli kuru kalem ve keçeli kalem
9 Mimari Mekan Kaliteleri Ö.9 - Aydınger, renkli kuru kalem ve keçeli kalem
10 Mimari Elemanlar Ö.10 - Aydınger, renkli kuru kalem ve keçeli kalem
11 Bina Sistemleri Sunum Teslimi
12 Öğrenci Sunumları Not defteri
13 Öğrenci Sunumları Not defteri
14 Öğrenci Sunumları Not defteri
15 Dönemin gözden geçirilmesi Tüm ders materyalleri
16 Final sınavı Dönem Ödevi Teslimi

 

Ders Kitabı

Form, Space, and Order, Francis D.K. Ching,

John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-28616-8

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Understanding Architecture; Its Elements, History, and Meaning, Roth Leland M. Colorado: Westview Press, 2007. ISBN-13: 978-0813349039 ISBN-10: 9780813349039
  • Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History, Hazel Conway and Rowan Roenisch, London: Taylor & Francis, 1994. ISBN-13: 978-0415320597 ISBN-10: 0415320593
  • A Primer of Visual Literacy, Donis A. Dondis, Cambridge, USA: The MIT Press, 1973. ISBN-13: 978-0262540292 ISBN-10: 0262540290

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
45
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
27
27
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.