ARCH 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlığa Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 102
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, mimariyi temel terminoloji aracılığıyla tasvir etmek ve mimari tasarım sürecini tanımlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari araştırmanın kapsamını ve türlerini tanımlayabilecekler
  • Mimari kavramları ve tasarım yaklaşımlarını belirleyebilecekler
  • Mimarlığın işlevsel yönlerini belirtebilecekler
  • Mimarlık ile ilişkili yapı elemanlarını tanıyabilecekler
  • Mimari mekânın ve insan vücudu ile ilişkisini değerlendirebilecekler
  • Tasarımın görsel ilkelerini ifade edip mimarinin binadan farkını ayırt edebilecekler
  • Mimarlıkta bağlamın anlamını tanımlayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders, mimari tasarım çerçevesine ve sürecine bir giriş niteliğindedir. Öğrencilere, mimari tasarımın temel konularını ve bunların uygulamalarını örneklerle tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Sayfa Tasarımı
2 Mimari ve Bina Karşılaştırması Yatay ve Dikey Çizgiler
3 Tasarım Araştırması Örnek Çalışmalar
4 Mimari Kavram Diyagram yapma
5 İşlev (fonksiyon) ‘ürün / madde’ Bina Programı
6 Strüktür (yapı) ‘sağlamlık / dayanıklılık’ Strüktür
7 Mekân ‘keyif / tat’ Mekan
8 Görsel Algı ‘keyif / tat’ Ton ve Doku
9 Duyular aracılığı ile vücut ve mekan Fenomenoloji
10 Bağlam ve Çevre Bağlam
11 Temsil Yöntemleri Sunum Teslimi
12 Öğrenci Sunumları Dönem Ödevi Teslimi
13 Öğrenci Sunumları Defter Teslimi
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı

Ders için zorunlu ders kitabı bulunmamaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

- Kevin Lynch, The Image of the City MIT Press, Boston, MA, USA, 1960. ISBN-13: 978-0262620017

- Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History, Oxford, UK: Oxford University Press, 1980. ISBN-13-9780195201796

- Hazel Conway and Rowan Roenisch, Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History, London: Taylor & Francis, 1994. ISBN-13: 978-0415320597

- Leland M. Roth, Understanding Architecture Elements, History, Meaning, Boulder, USA: Westview Press, 2007. ISBN-13-9780-8133-9045-1

- Colin Davies, Thinking About Architecture: An Introduction to Architectural Theory, London, UK: Laurence King Publishing, 2011. ISBN-978-1-85669-755-2

- Richard Weston, 100 Ideas That Changed Architecture, London, UK: Laurence King Publishing, 2011. ISBN 978-1-85669-732-3

- Mark Karlen, Rob Fleming, Space Planning Basics, Wiley and Sons, 2016 ISBN-13: 978-1118882009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
50
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
38
38
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.