ARCH 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Araştırma ve İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 104
Bahar
1
2
2
3

Dersin Amacı Bu ders mimarlıktaki önemli çalışma alanları ve konularla ilgili bir kavrayış oluşturmayı hedefler. Aynı zamanda öğrencileri bu ilgili alanların ve disiplinleri yapısına uygun olan farklı iletişim biçim ve yöntemleri konusunda da bilgilendirmeyi hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari araştırma, tasarım ve pratikle ilgili genel konular hakkında fikir sahibi olabilecekler ve tartışabileceklerdir.
  • Mimarlık eğitimlerinin ilerleyen yıllarında alacakları derslerin içeriklerini keşfedebilecekler, bunlar hakkında bir ön bilgileri olacaktır.
  • Mimari araştırma ve tasarımının diğer disiplinlerle olan ilişkisini analiz edebileceklerdir.
  • Farklı Mimari İletişim Yöntemlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Temel Mimari kavram ve terminolojiyi anlayıp, tartışmalarında kullanabileceklerdir.
  • Eskiz, yazı, diyagram, fotoğraf, film, modelleme, çizim gibi farklı mimari araştırma yöntemlerini keşfedeceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin, mimaride genel bilgi düzeylerini oluşturacak olan genel konu başlıkları ve alanlar hakkında ön bilgilendirmeyi amaçlar. Ders, öğrencilerin bölümdeki hocaların uzmanlık alanlarından öğrenebilecekleri bir biçimde kurgulandı. Haftalık okumalar ve ödevler en basit anlamda temel terminolojiyi tanıtmayı hedefler. Her hafta yazı yazma, değerlendirme yazısı yazma, alan çalışmaları, grup çalışması ve tartışmalar, dijital modelleme, çizim, eskiz ve diyagramlar gibi farklı mimari iletişim tekniklerine odaklanan ödevler verilecek. Bu sayede öğrenciler bu farklı iletişim tekniklerini alıştırmalar yaparak keşfedebileceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Ceylan Öner ve Ece Küreli Gülpınar)
2 Mimari Araştırma Nedir? (Ceylan Öner) Okuma 1: EAAE, 2012, Charter on Architectural Research, Research report by EAAE, Accessible http://www.eaae.be/old/web_data/documents/research/120903EAAECharterArchitecturalResearch.pdf Ödev 1: Yazılı Değerlendirme
3 Mimarlık ve Kentsel Ölçek (By Ece Küreli Gülpınar) Okuma 2: Leite, J. & Justo, R. (2017). "Typo-Morphology: From Research to Architectural Education". In Architectural Research Addressing Societal Challenges: Proceedings of the EAAE ARCC 10th International Conference (EAAE ARCC 2016). Lisbon: CRC Press, Taylor & Francis Group. Ödev 2: Şekil-zemin analizi
4 Kentlerde Mimarlık (Hugh Clarke) Okuma 3: Tibbalds, F. (1992) Making People Friendly Towns, Essex: Longman Group UK Ltd: 87-93 Ödev 3: Eskiz Çalışması
5 Film Gösterimi 1st section
6 Kamusal Alanlar (Özlem Akın) Okuma 4: Rossi, A. and Eisenman, P., 1982. The architecture of the city. Cambridge, MA: MIT press. Ödev 4: Kamusal bir alanın analizi
7 Mekan ve Yerin Teorisi (Burkay Pasin) Okuma 5: Unwin, Simon. (2003). Constructing Place… on the Beach. Chapter 4 in Part 1: Mind in S. Menin (ed.) Constructing Place Mind and Matter. London & New York: Routledge, pp. 77-86 Ödev 5: Yazılı Değerlendirme
8 Final Project Critiques Working on the Book Reviews
9 Film Gösterimi 2nd section
10 Yeşil Mimari (Thanos Stasinopoulos) Okuma 6: Francis D. K. Ching & Ian M. Shapiro, 2014, "Green Building Illustrated" by, ISBN: 978-1-118-56237-6 Ödev 6: Yerel mimari ve iklim üzerine fotoğraf araştırması
11 Mimari Pratik (Michael Young Okuma 7: Boyer, Ernest L., and Lee D. Mitgang. Building community: a new future for architecture education and practice: a special report. Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1996. pp 3 - 13. Video: AIANational. "Ethics: From Building to Architecture." YouTube. YouTube, 19 Jan. 2016. Web. 11 June 2017. Ödev 7: Seçilen mimar ile mülakat
12 Dijital Tasarım (Güzden Varinlioğlu) Okuma 8: Burry, J., & Burry, M. (2010). The New mathematics of architecture. London: Thames & Hudson. Video: https://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technology_and_biology Ödev 8: Dijital Modelleme
13 İnsandan Öte Karmaşalar için Tasarlamak (Emre Gönlügür) Okuma 9: Daniel A. Barber, "After Comfort," Log 47 (Nov 2019): 45-50. Video: "Palanga 1888" https://www.gzt.com/video/arkitekt/palanga-1888-2190191 Ödev 9: TBA
14 Tasarım Temsili (Lale Başarır) Okuma 10: Robbins, E. (1994). Why Architects Draw. Cambridge: MIT Press. (Section on Norman Foster) Ödev 10: Seçilen binanın diagramının çizilmesi
15 Proje Teslimi Kitap Özeti Ödevi Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

İlgili kaynaklar haftalık programda verilmiştir. Daha fazla kaynak ders hocası tarafından dönem içinde verilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
65
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.