ARCH 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 201
Güz
1
8
5
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ARCH 201'in teması "Mesken"dir. Stüdyo, öğrencilerin tasarım sürecini, her biri bir dizi gizli öğrenme modülü içeren iki proje aracılığıyla keşfetmelerine olanak tanıyacaktır. 1. sınıf stüdyo derslerinde kazanılan becerilerin üzerine inşa edilecek ve bir bina ile çevresi arasında oluşturulan diyaloğa (çevreyi çevreleyen site ve kullanıcılar, dünya) daha fazla odaklanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ev ölçeğindeki binaların tasarımı için gelişmiş bir üç boyutlu düşünme düzeyi gösterebilecektir.
  • Öncüllerin incelenmesi yoluyla mimarideki en iyi uygulamaları analiz edebilecektir.
  • Çizim ve maket yapma becerilerini hem tasarım aracı hem de temsil aracı olarak uygulayabilecektir.
  • Sektör standardındaki yazılımlar hakkında temel bilgilere sahip olabilecektir.
  • Yapı strüktürlerinin temel özelliklerini (çekme, basma, eğilme, burulma) uygulayabilecek ve yapı ile doku arasındaki ilişkiyi tektonik bir bütünlük oluşturmada anlayabilecektir.
  • Zaman yönetimi becerilerini çeşitli teslim tarihlerine uygulayabilecektir.
Ders Tanımı İlk mimari tasarım stüdyosu, bedenimiz ve duyularımız ve çevremizle ilişkili olarak mekân, mimari formlar ve unsurların tasarımına odaklanır. Tasarım süreci boyunca görsel, çevresel, yapısal ve işlevsel yönler dikkate alınır. Tasarım stüdyosu, mimarlık eğitiminin ana odak noktasıdır. Mimarlık tarihi ve inşaat gibi diğer profesyonel kurslar stüdyoyu destekler ve zenginleştirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ARCH 201 ve Proje 1'e Giriş Arazi Analizi
2 Proje 1 Duyusal Haritalama
3 Proje 1 & Ara Jüri Kütle Maketi & Ara Jüri
4 Proje 1 Eskiz Geliştirme ve Ortografik Çizim
5 Proje 1 Tasarım Geliştirme ve Ortografik Çizim
6 Proje 1 Değerlendirilmesi ve Proje 2'ye Giriş
7 Proje 2 Arazi Analizi ve Maket
8 Proje 2 1/200 Kütle Maketi
9 Proje 2 1/200 Maket/Plan/Kesit
10 Proje 2 1/100 Maket/Plan/Kesit
11 Proje 2 & Ara Jüri 1/100 Maket/Plan/Kesit
12 Proje 2 1/100 Maket/Plan/Kesit
13 Proje 2 1/50 Maket/Plan/Cephe
14 Proje 2 Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Required Reading Material:* Ching, F.D.K., Architecture: Form, Space, and Order, John Wiley & Sons, New York, 1996. * Neufert, E., Architects’ Data, Oxford, Blackwell Publishing, 1983.* Tutt, P. and D. Adler, eds., New Metric Handbook, Butterworth Architecture, London and others, 1988.* Ching, F.D.K., Chapter 10: Diagraming, in Design Drawing, John Wiley & Sons Inc, NY, 1998* Criss B Mills, Chapter 1: START: Equipments, Materials and Model Types, in Designing with Models, John Wiley & Sons Inc, NY, 2000* Crower, N. & Laseau, P., Introduction, in Visual Notes for Architects & Designers, John Wiley & Sons Inc, NY, 1984* Crower, N. & Laseau, P., Notebook Entries, in Visual Notes for Architects & Designers, John Wiley & Sons Inc, NY, 1984
Önerilen Okumalar/Materyaller Recommended Reference Sources:* Bayram, A., Dictionary of Technical Terms: EnglishTurkish, TurkishEnglish, Fono, Istanbul, 1998.* Ching, F.D.K., Architectural Graphics, John Wiley & Sons, New York, 2003.* Ching, F.D.K., A Visual Dictionary of Architecture, John Wiley & Sons, New York, 1995.* Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM, 2002.* Öke, A., A Short Thesaurus and Vocabulary of Architectural Terms for Design Studio, Literatur, 2005.* Porter, T., Archispeak: An Illustrated Guide to Architectural Terms, Spon Press, London, New York, 2006.* Rasmussen, S.E., Experiencing Architecture, Chapman & Hall, London, 1959.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
36
36
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
56
56
    Toplam
236

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.