ARCH 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 202
Bahar
1
8
5
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İkinci mimari tasarım stüdyosu, estetik, yapısal, işlevsel ve çevresel faktörleri göz önüne alarak mimari tasarımı kullanıcı, arazi ve bağlamla ilişkili olarak ele alır. Aynı zamanda form, yapı ve detay çözümlemelerini geliştirmeyi amaçlar. Stüdyo aynı zamanda birinci dönemde keşfedilen becerileri geliştirmeyi hedefler. İkinci dönem boyunca öğrenciler, çeşitli değişkenler kullanarak bir yapının arazi ve kullanıcısıyla ilişkisini anlama yeteneklerini geliştirirler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimarlığın klasik örneklerinde farklı yapısal sistemleri mimari tasarım projelerinin bir süreç bileşeni olarak analiz edebilecektir.
  • Mimari tasarım projelerine form ve mekan yapımını hangi yapısal türlerin etkilediğinin yollarının bilgisini uygulayabilecektir.
  • Mimari tektonik-strüktür, malzeme, inşaat ve birleştirme-bilgisini tasarım projelerine uygulayabilecektir.
  • Program, bağlam, kullanıcı ve yapı organizasyonu bakımından gittikçe karmaşıklığı ve özgünlüğü artan projeler tasarlayabilecektir.
  • Araştırma araçları olarak ve tasarım fikirlerinin aktarılmasında bilgisayar destekli çizim ve tasarım araçlarını geleneksel yapım ve temsiliyet araçlarıyla beraber uygulayabilecektir.
  • Klasik mimarlık örneklerinin üstünde çalışarak ve tasarım projelerinin gereksinimlerinin bir parçası olarak bir yapı ile o yapının çevresel değişkenleri, konum, bağlam, ve topoğrafya arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
  • Tasarım sürecinde analitik ve araştırma becerilerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı İkinci mimarlık stüdyosu mimari tasarıma malzeme ve çevre üst başlığında estetik, teorik, teknik ve işlevsel açılardan odaklanır. Mekânsal organizasyon ile programın duyarlı çözümünü amaçlar. Bağlam, çevre ve malzeme bilincini ve dolayısıyla mekân bilincini geliştirmeye yönelik analitik projelerden oluşur

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje 1 Derse ve Projeye Giriş
2 Proje 1 Dijital Modelleme
3 Proje 1 Değerlendirme
4 Proje 1 1/500 Eskiz Maket Yapımı
5 Proje 1 1/200 Gelişmiş Maket Yapımı ve 1/100 ortografik çizim
6 Proje 1 Proje 1 Değerlendirme
7 Proje 2 Proje 2’ye Giriş, 1/500 Yerleşim Planı ve Kesiti ve Bağlam Sunumu
8 Proje 2 1/200 Eskiz Maket Yapımı
9 Proje 2 1/200 Eskiz Maket Yapımı
10 Proje 2 Bina Program Analizi ve Balon Diyagram
11 Proje 2 Proje 2 Ara Jüri ve 1/200 Gelişmiş Maket Yapımı
12 Proje 2 1/200 ortografik çizim
13 Proje 2 Perspektif Sunumu ve çizimi, 1/100 ortografik çizim
14 Proje 2 Final sunum hazırlıkları
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Neufert, E., Architects’ Data, Oxford, Blackwell Publishing, 1983. ISBN: 978-1-405-19253-8

Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, space, & order. Hoboken, N. J: John Wiley & Sons.  ISBN: 978-0471752165

Ching, F. D. K. (2009). Architectural graphics. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470399118

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
36
36
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
56
56
    Toplam
236

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.