ARCH 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık Tarihleri ve Kuramları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 203
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Taş Devrinden 1750 yılına kadar mimarlık tarihinin gelişimini anlaması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimarinin sosyal rolünü (din, siyaset, vb) açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, temel mimari formların terminolojisini açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, Klasik Yunan ve Roma üsluplarını belirleyebilecektir.
  • Öğrenci, temel mimari plan tiplerini tanıyabilecektir.
  • Öğrenci, temel yapısal formları tanıyabilecektir.
  • Öğrenciler temel mimari stilleri tanıyabilecektir.
Ders Tanımı Taş Devriden 1750’e kadar mimarlık tarihi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Taş Devri ve Tunç Çağı Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 21-65.
3 Eski Mısır Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 67-89.
4 Hitit, Minos ve Miken Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 91-113.
5 Eski Yunan Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 137-159.
6 Eski Roma Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s 191-215.
7 Gezi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 161-189.
8 Ara Sınav
9 Erken Hristiyan Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 245-267.
10 Erken Islam Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 269-272.
11 Orta Çağ Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 274-284.
12 Gotik Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 323-347.
13 Rönesans Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 375-386; 403-431.
14 Barok Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 468-483.
15 Osmanlı Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 453-468.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford: Oxford University Press, 1995
Önerilen Okumalar/Materyaller

.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.