ARCH 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık Tarihleri ve Kuramları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 204
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı 1750’den 1990’a kadar mimarlık tarihinin gelişimini anlaması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, 19. ve 20. yüzyıl mimarlığının ana akımlarını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, 19. ve 20. yüzyıl mimarlığının önemli mimarlarının eserlerini arkasındaki düşünsel altyapı ile birlikte açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, mimarlıkta Endüstri Devrimi'nin etkilerinin açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, iktidar, gelenek, doğa ve toplumsal cinsiyet gibi kavramların 19. ve 20. yüzyıllarda mimarlık ile kurduğu ilişkileri açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, 19. ve 20. yüzyıl kentsel ve kent planlama önerilerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı 1750'den 1990’lara kadar mimarlık tarihi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Mimaride “Kanon” Nedir? J. Summerson, The Classical Language of Architecture, pp. 717.
2 Aydınlanma Mimarlığı M. A. Laugier, An Essay on Architecture, pp. 714.
3 19. Yüzyıl Nostaljisi John Ruskin, excerpts from The Stones of Venice.
4 19. Yüzyıl Teknolojisi E. ViollettleDuc, The Architectural Theory of ViolletleDuc, pp. 115,116, 187, 192-3.
5 Gökdelen ve Banliyöler Frank Lloyd Wright, “Organic Architecture” and “Young Architecture”, Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 25, 124-125.
6 Erken 20. Yüzyıl Öncü Olanlar Okuma Parçası: A. Sant’Elia and F.T. Marinetti, “Futurist Architecture,” from Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 34-38.
7 Werkbund, Bauhaus ve Toplu Konut Hermann Muthesius and Henry van de Velde, “Werkbund Theses and Antitheses,” Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 28-31.
8 Ara Sınav
9 Resmi Tatil
10 Modernizm 1: Le Corbusier Adolf Loos, “Ornament and Crime,” Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 19-24.
11 Modernizm 2: Mies, Loos, Aalto Le Corbusier, “Towards a New Architecture” and “Five Points” from Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 59-62, 99-101.
12 Almanya ve İtalya da 1930 larda Albert Speer, “The Führer’s Buildings” (1936), pp. 7277.
13 2. Dünya Savaşı Sonrasında Mimarlık Interview with Louis Kahn in Conversations with Architects, pp. 178 189.
14 Modernizmden Sonra Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, “Some Definitions Using the Comparative Method,” from Learning from Las Vegas, pp. 87103.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Alan Colquhoun, Modern Architecture, Oxford: Oxford University Press, 2002.
  • William Curtis, Modern Architecture since 1900, London: Phaidon Press, 2001
  • Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, New York: Princeton Architectural Press, 1996.
  • Ulrich Conrads, ed, Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, Cambridge USA: The MIT Press, 1970.
  • Izmir Architectural Guide, İzmir: İzmir Branch of Chamber of Architects of Turkey, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
1
4
4
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.