ARCH 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Statik ve Mukavemet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 205
Güz
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, mimarlık öğrencilerine temel mühendislik kavramlarını, tasarım ilkelerini, ve detaylı tasarım dersleri için altyapıyı oluşturmayı hedefler. Öğrenci bu ders sonunda iki ve üç boyutlu mühendislik yapı elemanlarının çeşitli dış yük ve diğer etkiler altında davranışlarını kavrayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Statik ve mukavemet ile ilgili tasarım problemlerini grafik metodlar vasıtasıyla inceleyebilecektir.
  • Biçim ile yapısal kuvvetleri başlangıç düzeyde ilişkilendirebilecektir.
  • Mimari tasarımlarda kulllanılan taşıyıcı sistemleri tasnif edebilecektir.
  • Yapı elemanlarını etkileyen yükleri tanımlayabilecektir.
  • Çeşitli yapı elemanlarını malzemelerine ve aldıkları yüklere göre karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Skaler ve vektörel büyüklükler, bileşke kuvvetin bulunması, noktasal parçacığın dengesi, moment ve kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramları, rijit cismin dengesi, kafes sistemler, kiriş ve kolonlarda iç kuvvetler. Gerilme ve şekil değiştirme, mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri ve Hooke yasası, emniyet faktörleri ve atalet momenti, eksenel yüklü çubuklar ve deformasyon hesabı, kirişlerde eksenel kuvvet, kesme kuvveti, moment diyagramları, basit eğilme, kiriş tasarımı, diğer basit mukavemet halleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ön hazırlık yok
2 Kuvvet Vektörleri ve Kuvvet Sistemleri, Parçacık Dengesi Ön hazırlık yok
3 Momentum ve Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Serbest Cisim Diyagramları Ön hazırlık yok
4 Sabit Cisim Kararlılığı Ön hazırlık yok
5 Kirişlerin Strüktürel Analizi Ön hazırlık yok
6 Kiriş ve Kolonlardaki İç Kuvvetler Ön hazırlık yok
7 Ara Sınav 1
8 Deforme olabilen Cisimler, Stres ve Gerilme Kavramarı, Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve Hooke Kanunu Ön hazırlık yok
9 Çubuklarda Eksenel Yük, Eksenel Deformasyonlar Ön hazırlık yok
10 İç Kuvvet Diyagramları Ön hazırlık yok
11 Basit Eğilme Ön hazırlık yok
12 Kiriş Tasarımı Ön hazırlık yok
13 Ara Sınav 2
14 Dersin gözden geçirilmesi (Statik) Ön hazırlık yok
15 Dersin gözden geçirilmesi (Mukavemet) Ön hazırlık yok
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction, Barry Onouye & Kevin Kane, 4th Edition, Prentice Hall.
  • Statics and Mechanics of Materials, R.C. Hibbeler, 2nd Edition, Pearson-Prentice Hall.
  • Powerpoint Sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

Haftalık verilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
24
24
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
8
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
6
12
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.