ARCH 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dinamik ve Yapısal Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 206
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders mimarlık öğrencilerine temel mühendislik kavramlarını, tasarım prensiplerini, pratik ve teorik bilgiler eşliğinde vermektedir. Ders ARCH 205: Statik ve Mukavemet” dersinin devamı niteliğindedir. Bunların yanı sıra ilgili tasarım yönetmeliklerine de giriş yapılacaktır. Statik ve dinamik kuvvetlerin yapılarda oluşturduğu etkiler analiz edilecek, bu yüklerin oluşturduğu etkilerin arasındaki önemli farklar incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal analiz yöntemleri kullanılarak tasarım problemleri incelenebilecektir.
  • Yapı mühendisliği prensipleri kullanılarak mimarı elemanların ön boyutlandırılması yapılabilecektir.
  • Farklı yapısal formlar sınıflandırılabilecektir.
  • Statik ve dinamik yükler ve bunların oluşturduğu etkiler arasındaki temel farkları anlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders ağırlıklı olarak yapısal bina bileşen ve sistemlerini incelemektedir. Mimari tasarım sürecinin yapısal mühendislik esasları ile ilişkileri analitik yöntemler ile analiz edilip, söz konusu esaslar sayısal modeller ile test edilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Farklı statik yükler altında yapısal sistemlerin analizi (tek ve çok katlı 2D çerçeveler)
2 Yapısal Sistemlerin Farklı Yükler Altında Analizi (kirişler/çerçeveler) – Bolum 1
3 Yapısal Sistemlerin Farklı Yükler Altında Analizi (kirişler/çerçeveler) – Bolum 2
4 Düşey Yükler Altında Kirişlerin Deplasman Analizi – Bolum 1
5 Düşey Yükler Altında Kirişlerin Deplasman Analizi – Bölüm 2 ve Ödev 1
6 Kirişlerin Tasarımı (Çelik Kirişler Özelinde) – Bölüm 1
7 Kirişlerin Tasarımı (Çelik Kirişler Özelinde) – Bölüm 2
8 Tasarım Yönetmelikleri ve Ödev 2
9 Ara Sınav
10 Statik ve dinamik yüklerin çeşitleri ve sınıflandırılması, yapılar için önemli dinamik yükler ve bunların etkileri, statik ve dinamik yükler arasındaki temel farklar
11 Depreme dayanıklı yapı tasarımının temel prensipleri – Bölüm 1
12 Depreme dayanıklı yapı tasarımının temel prensipleri – Bölüm 2
13 Depreme dayanıklı yapı tasarımının temel prensipleri – Bölüm 3
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
  • Ders notları öğrenciye verilecektir, ancak öğrencilerin derslerde not tutması beklenmektedir.
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Fundamentals of Structural Analysis, Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Anne M. Gilbert, McGraw-Hill Higher Education, 2010.
  • Dynamics of Structures, Anil. K. Chopra, Prentice-Hall, 4th Edition, 2013.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.