ARCH 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Yapı ve Malzemeler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 207
Güz
1
4
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders mimarlığın tektonik yönlerini, bina malzemeleri ve inşasında kullanılan terminolojiyi, standart strüktürel system ve elemanlarını, bina yapım aşamalarını, ve inşaat çizimi dilini sunmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli bina elemanlarını tanımlayabilecek
  • Bir binanın tipik inşa sürecini tarif edebilecek
  • Temel yapı malzemelerinin özelliklerini ve doğru kullanımlarını sınıflandırabilecek
  • İnşa çizimleri ve yazımına aşina olacak
  • Inşaat sektöründen kaynakları araştırabilecektir.
  • Bina tasarımında gerekli malzemeleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencileri bina yapım sistemleri ve malzemelerin, mimari temsilleri ile birlikte tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş | Binalar ve doğal kuvvetler
2 Temeller
3 Tatil
4 Kagir yapılar
5 Beton yapılar
6 Beton yapılar 2
7 Ara Sınav 1
8 Çelik yapılar
9 Çelik yapılar 2
10 Ahşap yapılar
11 Ahşap yapılar 2
12 Roof
13 Roof 2
14 Ara Sınav 2
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

F.D.K. Ching, Building Construction Illustrated, Wiley 2013, ISBN 1118458346 [Türkçe versiyon: F.D.K. Ching, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi,Yapı Endüstri Merkezi Yayınları 2006, ISBN 9789758599721].

Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl, Mimarlıkta Teknik Resim 13.Baskı, YEM Yayın 2016, ISBN  9786054793624.

Doğan Hasol, Mimarlık ve Yapı Sözlüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce, Yapı Endüstri (Yem) 2003, ISBN 9789758599356.   

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Diğer basılı ve dijital kaynaklar Blackboard aracılığı ile dağıtılacaktır. Bu kaynakları yalnızca dersin belirli içeriklerini kapsayacağı için öğrencilerin ders boyunca not tutmaları ve daha fazla kaynak araştırmaları tavsiye edilir. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
9
18
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.