ARCH 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Yapı ve Malzemeler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 208
Bahar
1
4
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere ince yapı malzemelerini öğretmek. Öğrencilere bina sistemleri (mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, özel sistemler) süreçlerini öğretmek. Mimarın bina sistemleri yapım sürecinde rolünün öğretilmesi. Bina sistemleri terminolojisini, malzemeleri ve ekipmanları kapsamında öğretmek. Yapım endüstrisine ilişkin kaynaklarla öğrencilerin etkileşimini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Binaların temel dış yüzey kaplamalarını tasarlayabilecektir.
  • Bina tasarımlarında ısı ve nem yalıtımı çözümleri uygulayabilecektir.
  • Temel bina yapım aşamalarını takip edebilecektir.
  • Bina yüzeylerinde kullanılan ince malzemeleri sınıflandırabilecektir.
  • Temel inşaa çizimlerini okuyabilecektir.
  • İnşaat sektöründeki tedarikçi ve imalatçılardan bilgi toplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders bir önceki dönemde işlenen strüktürel sistemler bilgisi devamında strüktürel olmayan bina elemanları ve sistemleri üzerine odaklanır. Ders teoriden çok stüdyoda yapılan uygulamaya yönelik konuları ele alır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Proje giriş
2 Çatı Sistemleri 1 / Uygulama 1
3 Çatı Sistemleri 2 / Uygulama 2
4 Arazi Gezisi 1
5 Projenin gözden geçirilmesi
6 Duvar Sistemleri 1 / Uygulama 3
7 Duvar Sistemleri 2 / Uygulama 4
8 Ara Sınav-1, Proje Ara Teslimi
9 Kapı ve Pencere / Uygulama 5
10 Tatil Projenin gözden geçirilmesi
11 Merdivenler 1 / Uygulama 6
12 Merdivenler 2 / Uygulama 7
13 Islak Hacimler / Uygulama 8
14 Ara Sınav 2 ProjeTeslimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı “Building Construction Illustrated" by Francis K. Ching (ISBN-13: 978-1118458341 ISBN-10: 1118458346)
Önerilen Okumalar/Materyaller Diğer kaynaklar dönem boyunca Blackboard üzerinden paylaşılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
26
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
24
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
3
6
Final Sınavı
0
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.