ARCH 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinemada Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 300
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Filmler çerçevesinde mimarlık ve çevre arasındaki ilişki inceleyen öğrencinin teorik, analitik ve algısal farkındalıklarını geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, disiplinlerarası düzeyde kültürel eleştiri yapabilecektir.
  • Öğrenci, İngilizce akademik yazı yazabilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası konularda akademik araştırma yapabilecektir.
  • Öğrenci, izleme/gözlem yapma, tartışma, araştırma, okuma, yazma, ve sunum gibi farklı yöntemleri kullanabilecektir.
  • Öğrenci fikirlerini filimle ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, mimari mekanın temsilcisi olarak film atmosferine ve sinema ve çevresnin algısal açılarına odaklanır. Kurgu filmler ruhsal durum, mekan, mimari ve tasarım açısından incelenir ve temsiliyet, montaj, zaman, renk, ışık ve ses kavramları tartışılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa filmlerle giriş
2 Film1
3 Film2
4 Film3
5 Film4 Film 1, 2 ya da 3’un film analizi.
6 Film5
7 Film6
8 Film7
9 Film8 Film 4, 5, 6 nın analizi
10 Sunumlar Sunum ve metin hazırlanması
11 Kısa filmler Kısa film çekimi
12 Film 9
13 Film 10
14 Film 12
15 Film 13 Film 7, 8, 9 un analizi
16 Finaller Arch 300 Film Festivali

 

Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller . AD: Architecture + Film, M. Toy, ed., 1994. AD: Architecture + Film II, B. Fear, ed., 2000. Alien Zone II: The Spaces of Science Fiction Cinema, A. Kuhn, ed., 1999. Architecture and Film, M. Lamster, ed., 2000. Architecture in Cinema: A Relation of Representation Based on Space, G. Kaçmaz Erk, 2009. Cinema and Architecture: Melies, MalletStevens, Multimedia, F. Penz and M. Thomas, eds., 1997. Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, M. Shiel and T. Fitzmaurice, eds., 2001. Cinematic City, D.B. Clarke, ed., 1997. Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, D. Neumann, 1996. Form Follows Film: Design and Cinema, B. Uluoğlu, A. Ensici and A. Vatansever, eds., 2006. OASIS 66: Virtuality Here: Space in Cyberfiction, L. Schrijver and P. Avidar, eds., 2005. Projected Cities: Cinema and Urban Space, S. Barber, 2002. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, J. Pallasmaa, 2001

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
7
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.