ARCH 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 301
Güz
1
8
5
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mimari Tasarım III dersini alan öğrenciler, mimari tasarım metodolojisinin uygulandığı çeşitli boyutlardaki durumları keşfedebileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Daha önce aldıkları tasarım stüdyolarındaedinilmiş becerilerindeki yeterliliklerini mimari bir projenin tasarımı üzerinden ispatlayabilecek,
  • Mimari tasarım problemlerini dijital ve manüel gösterim tekniklerini birleştirerek çözebilecek,
  • Mimari grafikleri dijital ve manüel gösterim tekniklerini birleştirerek ileri derecede oluşturabilecek,
  • Tasarım problemlerinin çözümünde metodolojik yaklaşımı açıklayarak kanıtlayabilecek,
  • Mimari tasarım projelerine bileşimsel teknikleri uygulayabilecek,
  • Temel tektonik anlatımı gösteren mimari formları meydana getirebilecek,
  • Biçimlendirilmiş mekan ve verilen bağlam arasındaki mimari diyaloğu geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Mimari tasarım projelerinin verilen metodoloji takip edilerek oluşturulması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalıştay Öğreticiler
2 Çalıştayın Tamamlanması Sergi
3 Kısım 1 Üretim Aşaması
4 Kısım 1 Üretim Aşaması
5 Kısım 1 Üretim Aşaması
6 Kısım 1 Üretim Aşaması
7 Kısım 1 – Tamamlanma / Kısım 2 - Başlama Sunum / Kavram Araştırma
8 Kısım 2 Fonksiyonel Çalışmalar
9 Kısım 2 Biçimsel Keşifler
10 Kısım 2 Mekansal İnceleme
11 Kısım 2 Detay geliştirme
12 Kısım 2 Tasarım geliştirme
13 Kısım 2 – Tamamlama / Final Tasarım - Başlama Proje Asımı
14 Final Tasarım Sunum geliştirme
15 Final Tasarımın Tamamlanması Teslim
16 Final Değerlendirmesi Final sunumlar

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Neufert, E., Architects’ Data, Oxford, Blackwell Publishing, 1983.
  • Tutt, P. and D. Adler, eds., New Metric Handbook, Butterworth Architecture, London and others, 1988.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
28
28
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
72
72
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
276

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.