ARCH 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 302
Bahar
1
8
5
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Orta ölçekli mimari tasarım projelerine uygulanmakta olan araştırma, konsept geliştirme, biçimsel manipülasyon ve teknik becerilerde hakimiyet kazanmak olduğu kadar kentsel tasarım ve yerleşim planlamada temel deneyim sahibi olmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım temelli biçimsel deneyleme yapabilecek,
  • Verilen proje alanına kentsel tasarım analiz tekniklerini uygulayabilecek,
  • Mahalle ölçeğinde kentsel tasarım önerisi geliştirebilecek,
  • Mimari konseptler oluşturabilecel, ölçmebilecek ve değerlendirebilecek,
  • Mimari konseptleri strateji olarak tasarım projelerine tatbik edebilecek,
  • Mimari proje yapımında teknik uzmanlık kanıtlayabilecek,
  • Çağdaş yapı ve malzeme sistemlerini inceleyip değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Mimari tasarım projelerinin verilen metodoloji takip edilerek oluşturulması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısım A –Araştırma Örnek İncelemesi
2 Kısım A – Arazi İncelemesi Arazi Analizleri
3 Kısım A – Kavramsal Teklif ve Çalışmalar
4 Kısım A – İşlevsel Fonksiyonel Çalışmalar
5 Kısım A – Şematik Biçimsel ve Mekansal Çalışmalar
6 Kısım A – TAMAMLAMA KISIM A DEĞERLENDİRMESİ
7 Kısım B – Kavramsal Konsept Geliştirme
8 Kısım B – İşlevsel İhtiyaç Programı
9 Kısım B – Şematik Biçimsel ve Mekansal Çalışmalar
10 Kısım B – Dönem Ortası Değerlendirme SUNUM / KRİTİK
11 Kısım B – Tasarım Geliştirme Form ve Fonksiyon Geliştirme
12 Kısım B – Tasarım Geliştirme Model ve çizim Geliştirme
13 Kısım B – Tasarım Geliştirme Tasarımın tamamlanması
14 Kısım B – TAMAMLAMA KISIM B DEĞERLENDİRMESİ
15 Final – Sentez Sunumun geliştirilmesi
16 FİNAL DEĞERLENDİRME SUNUM

 

Ders Kitabı

Yok.

Önerilen Okumalar/Materyaller
  •  Building Construction Illustrated by Francis D. K. Ching

ISBN-13: 978-1119583080

  • Architectural Graphics by Francis D. K. Ching

ISBN-13: 978-1119035664

  • Architects’ Data by E. Neufert

ISBN-13: 978-1119284352

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
16
16
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
32
32
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
78
78
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.