ARCH 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bina Yapım Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 303
Güz
1
4
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı -Öğrencilerin proje aşamalarındaki farklı mimari çizim standartlarını öğrenmesini sağlamak; Mimari tasarıma teknik bakış açısı geliştirmek; Bina yapım projesinin gerekliliği olan detay geliştirmeyi öğretmek; Yapım endüstrisi paydaşlarıyla etkileşimi sağlamak bu dersin amaçlarını oluşturmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Uygulama projesi kapsamında belirtilen çizimleri ve maket çalışmasını üreteceklerdir..
 • Dış paydaşlardan elde edilen girdiler ile, yapım sektöründe kullanılan grafik anlatıma uygun projeler sunabileceklerdir.
 • Mimari tasarımlarda kullanılmak üzere güncel malzeme ve yapı bileşenlerini araştırabileceklerdir.
 • Geliştirdikleri mimari detayları çizebileceklerdir.
 • Kuramsal derslerde edilen yapım bilgileri ile mimari projeleri ilişkilendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Yapım ve Malzemeler I-II dersleri bu derse temel oluşturmaktadır. Öğrencilerin bir mimari projeyi tüm uygulama detaylarını geliştirerek tasarlamaları gerekmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Gereklilikler – Proje tanımlaması –Yapım sistemi seçimi Yapım sistemleri araştırması, referans dosyalarının hazırlanması
2 Uygulama Projesi • Vaziyet/Yerleşim Planı-Kesiti (1/200) • Kat Planları (1/50)
3 Uygulama Projesi • Kat Planları (1/50) • Temel Planı (1/50) • Kesitler (1/50)
4 Uygulama Projesi • Temel Planı (1/50) • Kat Planları (1/50) • Kesitler (1/50) • Strüktür sistemi 3D
5 Uygulama Projesi • Tüm Planlar (1/50) • Strüktür sistemi 3D • Kesitler (1/50)
6 Uygulama Projesi • Tüm Planlar (1/50) • Kesitler (1/50) • Görünüşler (1/50) • 3D Strüktür sistemi 3D (arazide konumlanmış olarak)
7 Uygulama Projesi • Tüm Planlar (1/50) • Kesitler (1/50) • Görünüşler (1/50) • Strüktür sistemi 3D (arazide konumlanmış olarak)
8 Arasınav-1: Ders saati başında tüm çalışmaların ve maketin teslim edilmesi. Avan projenin kritikler doğrultusunda revize edilmesi
9 Uygulama Projesi • Sistem Kesitleri (1/20) • Çerçeve sistemi planları (1/50)
10 Uygulama Projesi • Sistem Kesitleri (1/20) • Çerçeve sistemi planları (1/50) • 3D Kesit Modeli yapı malzemelerini içeren
11 Uygulama Projesi • Sistem Kesitleri (1/20) • Çerçeve sistemi planları (1/50) • 3D Kesit Modeli yapı malzemelerini içeren
12 Arasınav-II: Ders saatineden önce tüm çalışmaların teslim edilmesi. Ders saatinde arasınavın yapılması.
13 Uygulama Projesi Kesin projenin kritikler doğrultusunda revize edilmesi
14 Uygulama Projesi Tüm çizimlerin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi Uygulama projesi tüm set teslimi

 

Ders Kitabı Ders verilen proje tanımı çerçevesinde uygulama projelerinin çizilmesini hedeflemektedir. Bu süreç kapsamında birebir stüdyo ortamında verilecek kritikler, öğrencilerin izleyeceği esas ve standartlar ders notlarını oluşturacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Ching, Onouye, Zuberbuhler “Building Structures Illustrated” (Wiley) ISBN 10: 0470187859
 • Ching, Adams “Building Construction Illustrated” (Wiley)ISBN 10: 0471358983
 • Ramsey,Sleeper “Architectural Graphic Standards” (Wiley) ISBN 10:  0471620602
 • Şahinler, Kızıl “Mimarlıkta Teknik Resim” (YEM Yayın) ISBN: 6058177703
 • Yücesoy “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, (Yapı Yayın) ISBN: 9789757438649
 • Toydemir, Bulut “Çatılar”, (YEM Yayın) ISBN: 9758599453
 • Mimarlar Odası Genel Merkezi “Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları”
 • Turkish Chamber of Architects “Drawing and Presentation Standards of Architectural Projects”
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Mimari Proje Düzenleme Esasları”
 • Turkish Ministry of Construction “Principles of Architectural Project Preparation””

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
16
16
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
3
6
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.