ARCH 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 304
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler kapsamlı olarak yapı tasarımında LEED, ABD, kısmı olarak BREEAM/BB ve BEP/ TR de uygulanan Yeşil Bina sertifika sistemlerinin artı ve eksilerini öğrenerek karşılaştırılmaları bilgisine sahip olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • LEED, BREEAM ve BEP ile binaların daha nasıl sağlıklı ve sürdürülebilir gelecek yaratabileceğinin uyumlu/uyumsuz karşılaştırabilecek ve tartışabilecektir.
  • Yeşil Bina uygulamalarının sınıflandırılmaları yanında başlıca LEED kredi değerlendirme sistemleri ve rehber olan referansları öğrenebilecektir.
  • Maliyet tasarruflu ve yüksek verimli yeşil binaların LEED ile nasıl sağlıklı bir çerçeve sunduğunu tanımlayabilecektir.
  • Yeşil bina tasarım ve uygulanması esaslarının değerlendirebilecektir.
  • Çevresel ve sosyal bilinçle yaşam kalitesini geliştirebilecek uygun sağlıklı yapı/çevre tasarımı kriterlerini öğrenebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında başlıca LEED/ABD,1998 (Çevre Tasarımı ve Enerji Liderliği); kısmi olarak da BREEAM/Büyük Britanya,1997 (Bina Çevresel Değerlendirmelerinin Kurulması Araştırma Metodu), BEP/Türkiye 2010, Bina Enerji Performansı ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ön hazırlık yok
2 Versiyon: LEED Değerlendirme Sistemleri https://www.usgbc.org/leed/rating-systems/new-buildings
3 LEED V4.1 Yapı Tasarımı + Strüktür; Yeni binalar ve Büyük Onarım Yenilenme, Çekirdek ve Kabuk Geliştirme, Okullarda, Parakende Satış Binalarında, Bilgi Merkezlerinde LEED v4.1 BD+C guide, LEED v4.1 BD+C rating system LEED v4.1 BD+C rating system tracked changes LEED v4.1 BD+C credit overview LEED v4.1 BD+C scorecard LEED credit library
4 LEED Proje Tipi 1 BD+C Yapı Tasarımı ve Strüktürü https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-building-design-and-construction-current-version
5 LEED Proje Tipi 2 ID+C İçmekan Tasarımı ve Strüktürü Ticari, Parakende ve Hastane Binalarında LEED v4 ID+C rating system PDF / LEED v4 ID+C scorecard / Reference guide overview
6 LEED Proje Tipi 3 O+M Bina işletmesi ve Bakımı Mevcut Binalarda LEED v4 O+M rating system PDF / LEED v4 O+M scorecard / Reference guide overview
7 Dönem Projesi Analiz Revizyonu
8 LEED Proje Tipi 4 ND Mahalle Geliştirme LEED v4 O+M rating system PDF / LEED v4 O+M scorecard / Reference guide overview
9 LEED Proje Tipi 5 Evler Çok sayılı aile Alçak yükseklikte Çok sayılı aile Orta yükseklikte LEED v4 O+M rating system PDF / LEED v4 O+M scorecard / Reference guide overview
10 LEED Projesi Tipi 6 Kentler ve Topluluklar LEED for Cities Pilot scorecard / Guide to LEED Certification: Cities and Communities Pilot
11 LEED Yeniden SertifikasyonYeniden Sertifikasyon https://www.usgbc.org/resources/recertification-guidance-leed-buildings
12 LEED -0- LEED -0- Carbon LEED -0- Kaynaklar(Enerji,Su, Atık) https://www.usgbc.org/programs/leed-zero https://true.gbci.org/
13 LEED Sertifikalı Proje Örnekleri https://www.usgbc.org/projects
14 BREEAM /GB https://www.breeam.com/ https://www.bregroup.com/expertise/
15 BEP/TR Bina Enerji Performansı http://www.bep.gov.tr/
16 Dönem Projesi Sentez Sunumu Proje çizimleri

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
6
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.