ARCH 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 305
Güz
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kullanıcıların termal, akustik, ve aydınlatma ihtiyaçları ile ilişkili bina fiziği konularında temel bilgi, doğal kuvvetler ve binaların çevresel performansları arasındaki ilişkiye temel bir yaklaşım, ve yenilenemez doğal kaynaklara olan ihtiyacı azaltırken kullanıcı konforonu sağlayacak bina özelliklerine giriş vermeyi hedefler
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapıların fiziki özellikleri ve zaman içerisindeki doğal süreçlerin arasındaki nicel ve nitel etkileşimleri ve bunların mekan kullanımı ve kullanıcı konforuna etkilerini tanımlayabilecektir.
  • Enerji talebini ve bina kullanımı ve yapımındaki diğer doğal kanynakları etkileyen çevresel parametreleri sınıflandırabilecektir.
  • Bir binanın yaşam döngüsü boyunca çevresel etkide form, inşaat sistemi, malzeme ve yapı işlemi gibi ana tasarım faktörlerinin önemini tanıyacaktır.
  • Çevresel mühendislik alanlarındaki diğer disiplinlerle iletişim kurabilecektir.
  • Doğa ve geçmişte mimarlık eserleri arasındaki çeşitli etkileşimleri tartışabilecek ve bunlardan dersler çıkarabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, fiziksel çevrenin yapılar ile ilişkisine dair kuramsal ve uygulama bilgisi sunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. İnsan ve çevre
2 Kentsel konfora genel bakış
3 İklim & Konfor Uygulama 1
4 Fizik ve malzeme
5 Bina kabuğu Uygulama 2
6 Solar radyasyon ve kontrolü
7 Pasif ısıtma 1. Proje teslimi
8 Ara Sınav 1
9 Pasif soğutma Uygulama 3
10 Havalandırma
11 Akustik
12 Güneş ışığı ile aydınlatma
13 Su
14 Ara Sınav 2
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final teslim 2. Proje teslimi

 

Ders Kitabı Blackboard sayfasında ilan edilecektir. Dağıtılan notlar dersin yazlıca belli bir bölümünü içerecektir. Bu yüzden öğrencilerin not tutması gereklidir.
Önerilen Okumalar/Materyaller Blackboard sayfasında ilan edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
5
10
Final Sınavı
0
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.