ARCH 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapım İşletmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İnşaat proje yönetimi eğitimi, tüm disiplinlerin tasarım çalışmalarının bir parçasıdır. Ders, projelerin yürütülmesi sürecinde çalışan tasarımcıların ve teknik personelin, proje konusundaki deneyimleriyle birbirlerine nasıl güvendiğine odaklanmaktadır. Bu ders, inşaat sürecinde mimarın rolünü tanımlarken inşaat planlama, zamanlama ve tahmin etme konularını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, inşaat proje yönetimi terminolojisi ve izleme araçları ile yapım süreci iletişimini de öğretir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir ağdaki inşaat faaliyetlerini organize edebilecek ve giriş seviyesinde zamanlama tabloları hazırlayabilecektir.
  • Şantiye projelerinin iş paketlerini analiz edebilecek ve giriş seviyesinde maliyet hesabı tahmini yapabilecektir.
  • Mimarlık-mühendislik-inşaat sektörüne bütüncül bir yaklaşım geliştirebilecektir.
  • Şantiye hukuku, risk gibi konular hakkında giriş seviyesinde yönetim kararları alabilecektir.
  • Bir şantiye projesi için maliyet modeli hazırlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere inşaat hakkında -proje sahibi, tasarımcı (mimar-mühendis), genel yüklenici, taşeron ilişkileri, inşaat proje yönetiminde kullanılan temel terminoloji- genel bir bakış sunar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ders programı ve amaçlarının tanıtılması
2 İnşaat Sektörünün Genel Özellikleri Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
3 Projelerin Yaşam Döngüsü ve Temel Kavramlar (Portfolyo, Program, Proje, Strateji, Planlama kavramlarıının anlamları) Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
4 Proje Yaşam Döngüsünün Safhaları Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
5 Birincil Yönetim Başlıkları ve Alanları (İletişim, Entegrasyon, Yönetim Alanları) Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
6 Temel Yönetim Alanları ve İşlemleri / Maliyet Yönetimine Giriş / Nakit Akışı Maliyet Yönetimi Örnek Vaka
7 İnşaat Maliyetinin Temelleri Maliyet Modellemesi Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
8 Kalite Yönetimine Giriş / Kalite Planlaması Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
9 Zaman Yönetimine Giriş Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
10 Temel Yönetim Alanlarına Genel Bakış. Tartışma, Detaylar ve Ödevin Açıklanması Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
11 Diğer Yönetim Alanları ve İşlemleri (Kapsam, Satın Alma, Risk Yönetimi Alanları) Risk Yönetimi Örnek Vaka
12 Sözleşme Yönetimine Giriş Gerçekleştirilmiş Projelerden Örnek Vaka ve Slaytlar
13 Tasarım Yönetimine Giriş (Tasarımı Özeti, Teknik Özelliklerim Önemi) Araştırma Konuları hakkında tartışma, detay ve açıklama
14 İnşaat Yönetimi Kavramları ve Çalışma Başlıkları Üzerine Tartışmalar. (Fizibilite, Değer Mühendisliği, Proaktivite, Mega Projeler Nedir, Uluslararası Yİ Belgelerinin Tanıtımı ve Yİ Eğitiminin Genel Değerlendirmesi Nedir.) Değer Mühendisliği Örnek Vaka
15 Öğrenci Ödevlerinden İyi Örnekler Üzerine Değerlendirme ve Tartışma.
16 Öğrenci Ödevlerinden İyi Örnekler Üzerine Değerlendirme ve Tartışma.

 

Ders Kitabı

Gerçekleştirilmiş Projelerden Slaytlar.

Slaytlar dönem boyunca öğrencilerle iki kere paylaşılacaktır. 

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi / S.Alten- Prof.FSancar /L.Akaydın. T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi yayınları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
29
58
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
6
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.