ARCH 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kentsel Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 308
Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mimarlık ve Şehirler birbirine bağlı olarak görülür; şehirler mimarlık için “muhafaza” olarak davranırken, mimarlık karşılığında kentsel mekanların tanımına katkıda bulunur. Bu sebeple bu dersin amacı öğrencilerin kentsel çevrelerin temel kavram ve sorunları ile aşina ederken mimarlık ve toplumlarla bağlantı kurmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel mekanları şekillendiren sosyal ve tarihi süreçleri tarif edebilecektir.
  • Mimarlığın kentsel çevre ile ilişkisini daha geniş bir bağlamda değerlendirebilecektir.
  • Kentsel çevreye ile alakalı çeşitli tema ve konuları tanımlayabilecektir
  • Mimarlık ve kentsel mekan arasındaki ortak ilişkiyi analiz edebilecektir.
  • Mimari bir bakış açısından çeşitli kentsel tasarım yaklaşımları karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin temelini kentsel bağlam ve küresel bağlandaki sosyo-ekonomik ve politik faktörleri arasındaki ilişkiyi anlamak oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Tüm dökümanlar temin edilecektir.
2 Şehir nedir? - Küreselleşmiş neo-liberal ekonomideki zorluklar ve sorunlar - Bölüm 1
3 Şehir nedir? - Küreselleşmiş neo-liberal ekonomideki zorluklar ve sorunlar - Bölüm 2
4 Sokaklar, Meydanlar ve Cepheler
5 Kentsel Mekanda Tipoloji ve Morfoloji
6 Kentsel Form 1 - Şehirciliğin kökenleri
7 Kentsel Form 2 - Tarihsel özet
8 Ara dönem mini sınav
9 Kentsel Mekanda Tipoloji ve Morfoloji
10 Kentsel Mekanların Deneyimlenmesi - Sosyo-mekansal sistemler
11 Sürdürülebilir Şehircilik ve enformal yerleşimler meselesi
12 Kentsel Temsiller - "yalan haber" çağı
13 Kentsel Gelecekler 1 - gelişen dünyada zaman ve mekan
14 Kentsel Gelecekler 2 - 'dijital göçebeliğin' yükselişi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Ders kitabı temin edilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders materyalleri temin edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Final Sınavı
1
6
6
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.