ARCH 318 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Programlama ve Mekansal Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 318
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin mimari programlama ve mekansal planlama süreçlerine dair anlayışlarını geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari program oluşturma teknikleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Mimari program ve vizyon oluşturma konusunda eleştirel bir bakış geliştirebileceklerdir
  • Mimari program ve mekânsal planlama ilişkisini öğrenebileceklerdir.
  • Çeşitli bina tipleri için mekânsal planlama becerilerini geliştirebilecekler.
  • Mimari programlama ve mekânsal planlamayı içeren mimari temsillerin üretilmesinin önemini tanıyabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, temel olarak, mimari tasarım pratikleri için önemli iki süreci –mimari programlama ve mekânsal planlama- irdeler. Mimari programlama, tasarımın erken aşamalarında gerçekleşen ve inşa edilecek binalara dair tanımlamaların ve bilgilerin toplanıp organize edildiği bir süreci tanımlar. Mekânsal planlama ise tasarımın gelişme aşamalarında tasarımcıların iç mekân organizasyonu için kullandığı bir beceriyi tarif eder. Bu aşamalar, tasarımcıların oluşan mimari program ve vizyonun kat planlarına dönüştürmesini içeren bir süreçtir. Bu ders mimari programlama ve planlama becerilerinin detaylı ve sistematik bir şekilde öğrencilere aktarmak üzere planlanmıştır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş The American Institute of Architects. (2008, 14th. ed). The Architect’s Handbook of Professional Practice. John Wiley & Sons, Hoboken: New Jersey. (Section on Programming, p. 507-519)
2 Mimari Programlamada Kavramlar ve Yaklaşımlar Cherry, E. (1999). Programming for design: from theory to practice. New York: John Wiley. (Chapter 4)
3 Programlamada Bilgi Toplama ve Organizasyonu Peña, W., & Parshall, S. (2001). Problem seeking: an architectural programming primer (4th ed.). New York: Wiley. Zeisel, J. (2006). Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. Cambridge University Press. NY. (Chapter 8, 9)
4 Programlamada Örnek Analizler Peña, W., & Parshall, S. (2001). Problem seeking: an architectural programming primer (4th ed.). New York: Wiley. (Chapter 1)
5 Programlama Çalışmaları
6 Ara Sınav 1
7 Mekânsal Planlamada Kavramlar ve Yaklaşımlar The American Institute of Architects. (2008, 14th. ed). The Architect’s Handbook of Professional Practice. John Wiley & Sons, Hoboken: New Jersey. (Section on Space Planning)
8 Mekânsal Planlamada Temsil Pratikleri Zeisel, J. (2006). Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. Cambridge University Press. NY. (Chapter 8, 9)
9 Mekansal Programlamada Örnek Analizler Kubba, Sam. (2003). Space planning for commercial and residential interiors. McGraw-Hill: New York. (Chapter 1)
10 Ara Sınav 2
11 Programlama Çalışmaları I Malkin, J. (2002). Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment and clinical procedures. John Wiley & Sons: New York. (Chapter 2)
12 Programlama Çalışmaları II Karlen, M. (2009). Space Planning Basics. John Wiley & Sons: New York. (Chapter 7)
13 Final Projesi Kurgulama
14 Final Projesi Çalışmaları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Cherry, E. (1999). Programming for design: from theory to practice. New York: John Wiley.

Karlen, M. (2009). Space Planning Basics. John Wiley & Sons: New York.

Kubba, Sam. (2003). Space planning for commercial and residential interiors. McGraw-Hill: New York.

Malkin, J. (2002). Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment and clinical procedures. John Wiley & Sons: New York.

Peña, W., & Parshall, S. (2001). Problem seeking: an architectural programming primer (4th ed.). New York: Wiley

The American Institute of Architects. (2008, 14th. ed). The Architect’s Handbook of Professional Practice. John Wiley & Sons, Hoboken: New Jersey. (Section on Programming, p. 507-519)

Zeisel, J. (2006). Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. Cambridge University Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
16
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
18
Portfolyo
Ödev
1
36
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
64
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
36
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
1
44
44
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
3
6
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.