ARCH 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarımda İleri Strüktürel Detaylar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 320
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ileri yapı malzeme ve inşa tekniklerine giriş niteliğindedir. Modern mühendisliğin sunduğu çağdaş mimarı olanakları anlamayı sağlar.Ders modern mühendisliğin mümkün kıldığı çağdaş mimarlık olanaklarına bir görüş vererek ileri yapı malzemeleri ve inşa tekniklerine giriş yapar. Dersin amacı pratik düşüncenin tasarım aracı gibi önerilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İleri yapı malzeme ve tekniklerini sınıflandırabilecektir.
  • Mimari ve mühendislik düşüncelerini birleştirebilecektir
  • Bina tasarımında güncel teknikleri tartışabilecektir
  • Değişik malzemelerin beraber kullanımlarını tanımlayabilecektir.
  • İleri yapı sistemlerinin geometrik temelini kavrayabilecektir.
Ders Tanımı Ders sunumları özel strüktürel sistem tipolojilerinin ileri mühendislik ve konvansiyonel olmayan inşa tekniklerini sunar. Seçili sistemler temel bileşenlerini, pratikteki sınırları, gerekli kaynaklar ve uygulama potansiyellerini ifade eden gerçek örnekler üzerinden tanımlanır. Her öğrenci bir araştırma konusu üzerine çalışır ve sözlü ve poster sunumu yapar. Ek olarak öğrenciler erişebildikleri malzemeler ile bir obje inşa edeceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Platonik ve Arşimetci cisimler Wiki: Platonic solid
3 Geodesic kubbeler Wiki: Geodesic domes
4 Gerilim bütünlüğü Wiki: Tensegrity
5 Ara değerlendirme
6 Germeli sistemler Wiki: Tensile structure
7 Pnömatik sistemler Wiki: Pneumatic structures
8 Kompozit cepheler + Ara Sınav 1
9 Strüktürel Yalıtımlı Paneller Wiki: Structural insulated panel
10 Toprak örtülü sistemler Wiki: Earth structure
11 Uzay kafes sistemleri Wiki: Space frame
12 Yapı elemanı olarak konteynerlar Wiki: Intermodal container
13 Gabion yapılar Wiki: Gabion
14 Poser sunumu + Ara Sınav 2
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Haftalık Powerpoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Web kaynakları haftalık olarak Blackboard üzerinden paylaşılacaktır. Öğrenci işyükü çoğunlukla model yapımı üzerine olacaktır

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
9
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
20
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
2
4
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.