ARCH 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Aydınlatma Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 321
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mimarların tasarımlarına çevre üzerindeki ışık gibi etkileri anlamaları kritik önem taşımıştır. MİM321 doğal ve yapay aydınlatmayı kapsamaktadır. Mimari aydınlatmanın tasarım sürecine yetkin bir şekilde entegre edilmesi için gerekli bilgi ve uygulamanın/becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bina sakinleri için konforlu, verimli ve uyarıcı görsel ortamlar tasarlamak ana amaç haline gelir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel algılama ve aydınlatma davranış biçimlerinin temel prensiplerini kavrayabilecektir.
  • Aydınlatma kaynaklarının temel efektleri ve prensiplerini tanımlayabilecektir.
  • Aydınlatma tasarımı süreci esnasında konut, ticari ve kurumsal binalar için yapı standartlarının, ön koşulan şartlarının ve ekolojik etkilerinin temel esaslarını karşılaştırabilecektir.
  • Alandaki aydınlatma hesapları, gözetim ve uygulama teknikleri arasındaki ilişkilerin kurulmasının üstesinden gelebilecektir.
  • İç ve dış mekanlardaki ışığın insanlar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkisini, buna ek olarak özel gereksinimleri olanların aydınlatma tasarım, ve uygulanmalarında sorunlarını çözmek için yorumlarını yapabilecektir.
  • Binaların aydınlatılma performansında çeşitli bina malzemeleri efektlerinin analizi için bilgisayar simülasyon programını kullanma yetisine sahip olacaktır.
  • Proje mimarı ve aydınlatma tasarımcısı ile bina aydınlatma sistemleri, aparatları, standartları üzerine tartışabilecektir.
Ders Tanımı Ders günışığı ve elektrik aydınlatma tasarımlarının temel prensiplerini ele almaktadır. Mekan ve ışığın birbirlerini bütünleştirmesi tasarımın esas odak noktası olup kullanıcıların aktivitelerini destekleyecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Dersle ilgili genel bakış ve hedefler
2 Işık, ışık nesnesi, yüzey rengi, ışığın yansıma ve geçirgenliği ile ilgili temel bilgiler. Dönem Projesi Çalışması Işık Fiziği; Vizyon ve algı Faaliyetler ve ihtiyaçlar; Çevresel Hedefler Biyolojik İhtiyaçlar; Öznel İzlenimler Garry Steffy Cp: 1. Arka Plan 2 Problem p.1-25
3 Işık Ölçümleri 1.Sunum Çalışması (1.S) Işık Dağıtım Eğrileri Tanımı Iso lux Eğrileri Steffy Cp: 3 s 27-38 Egan Cp: 6 s 276-320
4 Işık Kaynakları; Lambalar ve armatürler, 1.S Teslimi - 2. S Çalışması Steffy Cp: 10-11 p 181- p 288 Egan Cp: 4 p145 - 189
5 Işık Kaynakları; Lambalar & Armatürler ve Armatürlerin Seçimleri & tasarımın geliştirilmesi 2 .S Teslimi Steffy Cp: 10-11 p 181- p 288 Egan Cp: 4 p145 - 189
6 Aydınlatma Kalitesi; renk oluşturma, ışığın yön yapısı, gölgesi, parıltısı Steffy Cp: 6 p 107-149 Egan Cp: 2 p 73 - 86
7 Tasarım Hedefleri; Mekansal Faktörler 1. Dönem Projesi Kritiği Steffy Cp: 4.3 p 47- 48
8 Dönem Proje Kritiği: Analiz
9 Tasarım Hedefleri; Mekansal Faktörler 3. S Çalışması Steffy Cp: 4.3 p 48- 49
10 Tasarım Hedefleri; Fiziksel ve Psikolojik Faktörler 3.S Teslimi - 4. S Çalışması Steffy Cp: 4.5 p 54-55
11 Gün ışığı, sürdürülebilirlik Steffy Cp: 6.7 p 99 - 106 Steffy Cp: 9.1- 9.10 p 151 - 180
12 Gün ışığı, sürdürülebilirlik 4.S Teslimi Steffy Cp: 14.1- 14.18 p 341 - 357 Steffy Cp: 9.1- 9.10 p 151 - 180
13 Aydınlatma Uygulamaları: Uluslararası Aydınlatma Tasarımcılar Derneğinden (IALD) ödül alan Projeler
14 Dersin gözden geçirilmesi 2. Dönem Projesi Kritiği
15 Final Dönem Proje 1: Sentez Sunumu
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

• Gary Steffy, Architectural Lighting Design Third Edition John Wiley and Sons.Inc. – USA, 2008 ISBN: 978-0-470-11249-6
 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

• Gary Steffy, Architectural Lighting Design Third Edition John Wiley and Sons.Inc. – USA, 2008 ISBN: 978-0-470-11249-6
• Gary Gordon Interior Lighting For Designers Forth Edition John Wiley and Sons.Inc. – USA, 2000 ISBN:0-471-44118-x
• Robert Mean, Lighting Interior and Exterior Architectural Press,   An imprint of Elsevier - GB and USA 2004 ISBN:0 7506 5552 6
• M. David Egan, Victor Olgyay, Architectural Lighting Second Edition Mc Graw Hill– USA, 2002 ISBN:0-07-020587-6
• Walter T. Grondzik, Alison G. Kwok, Benjamin. Stein, John S. Reynolds, Mechanical and Electrical Equipment for Buildings. 10th Edition John Wiley and Sons. Inc. – ABD, 2010. ISBN: 0-471-46591-6

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
40
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
8
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
11
44
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.