ARCH 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşlemsel Tasarıma Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 322
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerin sayısal mimari tasarım uygulamaları için gerekli olan zihinsel becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır. İşlemsel problem çözümü, bilişsel modeller, üretken sistemler, biçim gramerleri, mekan örgütlemesi ve tasarım araçları geliştirme konularına odaklanan uygulamalar aracılığıyla öğrenciler, işlemsel düşünme biçimlerini tanıma ve deneyimleme olanağı elde edeceklerdir. "Yaparak öğrenme" bu ders için çok önemli bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda ders içeriği analogdan dijitale çeşitli tasarım/üretim araçları kullanmayı ve geliştirmeyi gerektiren atölye çalışmaları ve tasarım uygulamaları ile yürütülecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşlemsel düşünme biçimleri ve tasarım alanındaki kullanımlarını sınıflandırabilecektir.
  • Tasarımda parametrik ve ilişkisel düşünme biçimlerini deneyimleyebilecektir.
  • Mimari tasarımda kullanılan çeşitli dijital araçlar hakkında bilgi toplayabilecektir.
  • Dijital tasarım araç ve yöntemlerinin kullanımı için gerekli olan temel becerileri uygulayabilecektir.
  • Farklı işlemsel tasarım uygulamalarını gözlemleyebilecektir.
Ders Tanımı Ders öğrencilerin tasarımda işlemsel düşünme hakkında bilgi ve deneyim sağlayabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu deneyimi sağlayacak atölye çalışmaları esastır. Temel meseleler hakkında basit kuramsal bilgilendirmenin ardından öğrenciler verilen tasarım problemleri üzerinde çalışarak bu bilgileri deneyimleme şansına sahip olacaklardır. Dönem boyunca öğrencilerin bu atölye çalışmalarını tamamlamaları ve sunmaları beklenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hesaplama/Hesaplamalı Tasarım’a Giriş Proje 1 Başlangıcı
2 Analog Hesaplamalı Tasarım Rhinoceros Giriş Temel Grasshopper Bilgileri Stüdyo Çalışmaları/ Sınıf İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi
3 Dijital Hesaplamalı Tasarım Grasshopper Giriş Proje-1 Hazırlıkları
4 Tasarım Yaklaşımı Olarak Tümevarım Grasshopper’da Geometri/Veri Oluşumu Proje 1 Bitişi/Proje 2 Başlangıcı Okuma_01- Proje 1 Gözden Geçirilmesi
5 Grasshopper’da Geometri/Veri Yönetimi Proje 2 Tasarım/ Fiziksel Birim Oluşumu Stüdyo Çalışmaları/ Sınıf İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi
6 Grasshopper’da Veri/Geometri Manipülasyonu Proje 2 Tasarım/Fiziksel Birimin Dijital Oluşumu Stüdyo Çalışmaları/ Sınıf İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi
7 Parça-Bütün İlişkisi ve Simülasyonları Proje 2 Tasarım/Dijital Bileşen Oluşumu Proje-2 Hazırlıkları
8 Fiziksel Bileşenlerin Dijital Üretim Süreçleri ve Birleştirilmesi Proje-2 Hazırlıkları
9 Tasarım Yaklaşımı Olarak Tümdengelim Hesaplamalı Biçim Araştırma Metodları Proje 2 Bitişi/Final Başlangıcı Okuma_01- Proje 2 Gözden Geçirilmesi
10 Grasshopper’da Hesaplamalı Yüzey Oluşumu Bütün-Parça İlişkisi Final Projesi Tasarım/Yüzey Tasarımı Okuma_03- Stüdyo Çalışmaları/ Sınıf İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi
11 Grasshopper’da Biçim Rasyonelize Edilme Süreci Bütün-Parça İlişkisi Final Projesi Tasarım Okuma_04- Stüdyo Çalışmaları/ Sınıf İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi
12 Grasshopper’da Biçim Rasyonelize Edilme Süreci Uyarlanabilir Birimler Final Projesi Tasarım Stüdyo Çalışmaları/ Sınıf İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi
13 Grasshopper’da İşlemsel Üretim Süreçleri Uyarlanabilir Birimler Final Projesi Üretim & Birleştirme Final Proje hazırlıkları
14 Final Proje Sunumu Final Proje hazırlıkları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
  • Computational Design Thinking: Computation Design Thinking 1st Edition, 9780470665657
  • Generative Design: Form-finding Techniques in Architecture (Form + Technique), 9781780676913
  • Algorithmic Architecture 1st Edition, 9780750667258
  • AAD Algorithms-Aided Design: Parametric Strategies using Grasshopper, 9788895315300
Önerilen Okumalar/Materyaller Burry, M., Scripting Cultures, AD june 2011 Kieran, S., Timberlake, J. Refabricating Architecture, McGraw Hill, 2004 Menges, A., Hensel, M., Morpho-ecologies, Architectural Association, 2006 Beckmann, J., The Virtual Dimension: Architecture, Representation, and Crash Culture, Princeton Architectural Press, 1998 Stiny, George. Shape: Talking about seeing and doing. Ball, P., The Self-Made Tapestry, pattern formation in nature, Oxfor University Press, 1999 Thompson, D., On Growth and Form, 1942, Dover Reprint Alexander, Christopher. Notes on the Sytnthesis of Form. Heath, T. F.: 1968, "The Algorithmic Nature of the Design Process" In Emerging methods in environmental design and planning;: Proceedings of the Design Methods Group first international conference. G. T. Moore, ed. 57 69. Cambridge, MA

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
2
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
2
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.