ARCH 324 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye'de Modern Mimarlık Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 324
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders 1920’li yıllardan günümüze kadar Türkiye’de modern mimarlık kültürünün\noluşmasını, değişimini ve çeşitli temsil biçimlerini incelemeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’de modern mimarlık kültürünün gelişimi hakkında temel bilgi sahibi olmak
  • Türkiye’de modern mimarlığın örnekleri ve mimarlık kültürüne ilişkin yazılanları eleştirel olarak inceleme ve kavrama yeteneğini kazanmak
  • Modern mimarlığın yerel örneklerini yerinde inceleyerek mimarlık ve tasarım kültürüne ilişkin görgüsünü ve bilgi birikimini artırmak
Ders Tanımı Konutun, mutfağın ve mobilyaların modernizasyonu, yeni bina malzemeleri ve inşa tekniklerinin kullanımı, Türkiye’de mimari kültürün gelişiminde mimarlık yarışmalarıyla kamu ve özel sektörün rolü, planlama diskurundaki temel dönüşümler, modern mimarlık, modern aile ve modern yaşama dair popüler medyada yer alan temsiller.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Osmanlı Canlandırmacılığı Dersin hocası tarafından genel sunum
3 Osmanlı Canlandırmacılığı Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
4 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Kamusal Mimarlık Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
5 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Kamusal Mimarlık Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
6 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Modern Konut Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
7 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Modern Konut Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
8 Ara sınav
9 Savaş Sonrası Uluslararası Modernizm (1950ler-1980ler) Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
10 Savaş Sonrası Uluslararası Modernizm (1950ler-1980ler) Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
11 Postmodernizm (1980ler-1990lar) Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
12 Postmodernizm (1980ler-1990lar) Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
13 Küresel Modernizm (1990lar-2010lar) Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
14 Küresel Modernizm (1990lar-2010lar) Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
15 Genel değerlendirme
16 Genel değerlendirme

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Önerilen Referans Kaynaklar : • Sibel Bozdoğan, Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic (Seattle, WA: University of Washington Press, 2001) • Tansel Korkmaz ed. Architecture in Turkey Around 2000, Issues in Discourse and Practice, 1980-2005 (Ankara: Chamber of Architects of Turkey, 2005) • Sibel Bozdoğan, Esra Akcan, Turkey: modern architectures in history, (London : Reaktion Books , 2012) • Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba eds. Rethinking modernity and national identity in Turkey, (Seattle : University of Washington Press , 1997) • İnci Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938 (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2010) • Ali Cengizkan, Modernin Saati (İstanbul, Boyut Yayın Grubu, 2002) • Şevki Vanlı, Mimariden Konuşmak, Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı Eleştirel Bakış, 3 cilt, (Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 2006) • Elvan Altan Ergut & Bilge İmamoğlu ed. Cumhuriyet’in Mekânları Zamanları İnsanları, Ankara: Dipnot Yayınları, 2010)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
6
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
3
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.