ARCH 326 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Geometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 326
Güz/Bahar
1
3
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çağdaş inşaat metotlarındaki gelişmeler, inşaat endüstrisinde tasarımda giderek karmaşıklaşan geometrilere yol açmıştır. Mimarlık geometrisi ve farklı mimari geometrilerin hesabı, konsepti ve üretiminde pratiğe dayalı bir laboratuvardır. Öğrenciler, giderek ilerleyen becerilerini geliştirmek, geometrinin formüle edilişini ve biçim oluşturma yöntemlerini anlamak için dijital tasarım yöntemlerini kullanacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Laboratuar temelli tasarım araştırmasını yürütebilecektir,
  • Geometriye dair ( klasik, modern ve karmaşık geometri) ileri düzeyde matematiksel ve teorik bir anlayışa sahip olacaktır,
  • Doğru yapı malzemesinin katkısını ve farklı geometrilerin bir araya gelme metotlarını değerlendirebilecektir,
  • Geometrik modelleme yöntemlerini ve sonuçlarını kullanabilecektir.
  • Karmaşık geometrik formları bir araya getirme ve üretmede yapı bilgisini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders seminer, dersler öğrenci sunumları ve atölye çalışmalarını içermektedir. Öğrencilerin detaylı tasarım ve inşa edebilme kapasitelerinin geliştirebilmeleri için uygulama yöntemlerinin üzerinde durulacaktır. Öğrenciler mimari ve sanatsal donatıların tasarımını birçok faklı açıdan keşfedebileceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının incelenmesi: Giriş, yoklama ve süreç. Metin dağıtımı ve tartışma Metin dağıtımı ve tartışma
2 Sanatta ve Mimarlıkta Geometri • Klasik ve modern geometriler üzerine ders. • Öğrencilerin verilen konu üzerinden örnekleri inceleyerek sunumların hazırlanması • Maya kullanarak polygon modelleme tekniklerinin temellerinin öğrenilmesi
3 Sanatta ve Mimarlıkta Geometri:Eksiltmeli biçimler • Öğrencilerin verilen konu üzerinden örnekleri inceleyerek sunumların hazırlanması • Maya kullanarak polygon modelleme tekniklerinin temellerinin öğrenilmesi • Ödev 1:Ders sonunda Blackboard da teslim
4 Sanatta ve Mimarlıkta Geometri • Dersin hocası tarafından genel sunum • Proje çalışması
5 Boolean işlemleri • Öğrenci sunumları • Proje çalışması
6 Minimal yüzeyler • Öğrenci sunumları • Proje çalışması
7 Ara sınav 1: Yarıyıl Proje Sunumu
8 Tatil
9 Sanatta ve Mimarlıkta Geometri: Eklemeli biçimler • Dersin hocası tarafından genel sunum • Maya kullanarak polygon modelleme ile yeni tekniklerin öğrenilmesi • Dönem projesi tanıtımı
10 Poyhedra • Öğrenci sunumları • Proje çalışması
11 Serbest şekilli yüzeyler • Öğrenci sunumları • Proje çalışması
12 Düzlemsel örüntü kümesi transformasyonları • Öğrenci sunumları • Proje çalışması
13 Deformasyonlar • Final projesi sunum hazırlıkları
14 Final Proje Sunumu • Proje sunumları
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.