ARCH 328 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğa ile Tasarım: Mimari Tasarımda Biyomimikri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 328
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler, doğanın binlerce yıldır bizlere öğrettiği çözümleri araştırarak kendi mimari tasarımlarına uygulamayı,. ekolojik, yapısal ve sürdürülebilir fikirleri doğadan esinlenerek üretmeyi öğreneceklerdir. Araştırdıkları biyomimikri çözümlerini, proje tasarım sürecinde, enerji, yapı, ve sürdürülebilirlik konularında uygulayabilecekler ve bu derste gösterilecek biyomimikri kaynaklarına ulaşarak araştırma yapmayı öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğanın sunduğu somut çözümlerden tasarım üretim konseptleri oluşturarak soyut çıkarımlar yapabileceklerdir.
  • Doğal çevrelerin tasarım sürecine ve diğer alternatiflere katkılarını değerlendirebileceklerdir.
  • Doğayı inceleyerek yaratıcı tasarım metotları kullanımında ileri bir beceri düzeyi geliştirebileceklerdir.
  • Biyomimikri fikir ve çözümlerini tasarım, enerji, yapı, sürdürülebilirlik konularında kullanabileceklerdir.
  • Doğa ve internetin sağladığı geniş bilgi seçeneklerini kullanabileceklerdir.
Ders Tanımı Tasarım sürecinde sürdürülebilirlik nihai hedef ise, tüm fikirlerin, doğadan gelmesi gerekir. Tüm tasarım öğrencilerinin, doğa tarafından bize verilen tüm yanıtları görebilmeleri için doğayı incelemeleri gerekir. Bu yanıtlar; verimli enerji tasarımlı binalar tasarımı, sürdürülebilir malzeme kullanımı, duyarlı şehircilik planlaması veya örneğin doğanın bize sunduğu Fibonnaci teoremini ideal ölçümleri bulabilmek için kullanılabilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müfredatın Tanıtılması: Giriş, yoklama ve der tanımı, ders takvimi. Ödev #1 verilmesi
2 Doğaya Farkındalık: Doğa ve dünyayı anlamak ve tasarımda doğanın çözümlerinin incelenmesinin önemi. Biyomimikri konusu tanıtımı ve mimari tasarımda saha uygulamaları Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Ödev #2
3 Tasarımda Biomimikri: 9 Stratejide doğanın bizlere sunduğu tasarım çözümleri Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Ödev #3
4 Strüktürel Biomimikri Uygulamaları: Farkındalık: 1. Doğa Güneş ile çalışır. 2. Doğa sadece ihtiyacı kadar enerji kullanır. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Ödev #4
5 Santıago Calatrava ve Biomimikri Farkındalık: 3. Doğa tüm formları işlevsel tasarlar. 4. Doğa her şeyi geri dönüştürür. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Ödev #5
6 Su ve Biomimicry Uygulamaları: Farkındalık: 5. Doğa tüm işbirliklerini ödüllendirir. 6. Doğa çeşitliliğe dayalı bir sistemdir. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Yarıyıl projesi konu fikirleri Ödev #6
7 Termal Biomimicry Çözümleri: Farkındalık: 7. Doğa, yerel uzmanlık gerektirir. 8. Doğa tasarımında aşırılıklara izin vermez. 9. Doğa gücünü çözüme yetecek kadar kullanır. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Yarıyıl projesi Ödev #7
8 Yarıyıl Proje Sunumu Ödev#8
9 Sürdürülebilir Biomimikri Mimarlık Tasarım Uygulamaları Final proje fikir araştırması Çeşitli konulara dayalı biyomimikri çalışmaları Tartışma Ödev #9
10 Biomimikri Münazara Olimpiyatları Takım Araştırmasi Münazara Çalışma süresi
11 Biomimikri Münazara Olimpiyatları 1. Hafta Münazara
12 Biomimikri Münazara Olimpiyatları 2. Hafta Münazara
13 Biomimikri Münazara Olimpiyatları 3. Hafta Münazara
14 Final Projesi Tasarımı Final Projesi Çalışma süresi
15 Final Projesi Hazırlığı Final Projesi Çalışma süresi
16 Final Projesi Sunumu Final Projesi Sunumları

 

Ders Kitabı

Biomimicry in Architecture, Michael Pawlyn, RIBA Publishing, 2011

ISBN 9781859463758

Önerilen Okumalar/Materyaller

Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Janine M. Benyus. HarperCollins Publishers, 2002 ISBN 9781094025001

The Modulor, Le Corbusier, Birkhauser, 2000 ISBN 9788445502631

Architecture: Form, Space And Order, Francis D. K. Ching, Wiley Publ., 2014 ISBN 9780442017927

Internet Resources: Asknature.org/explore

Biomimicry.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
4
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.