ARCH 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Strüktürlerinde Örnek Çalışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 330
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste strüktürel sistemler malzemeye ilişkin olarak anlatılmaktadır. Ders öğrencilerin yapı bilgisi ve detay tasarımı kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı strüktürel sistemlerin ardındaki mekanizma/mantığı anlayabilecektir.
  • Çeşitli strüktürel sistemlerin işlevlerini ve malzemelerini analiz edebilecektir.
  • Ön tasarım aşamasında karşılaştıkları farklı geometriler için doğru strüktürel sistemi öngörebilecektir.
  • Karşılaştıkları yapı sistemleri için uygun inşaat malzemeleri ve montaj yöntemleri seçimlerini yapabilecektir.
  • Çeşitli strüktürel sistemlerin uyum yeteneği, verimliliği ve limitleri konusunda bilgi sahibi olabilecektir.
  • Dünyada tanınmış binalarda kullanılan strüktürel sistemleri inceleyebilecektir.
Ders Tanımı Ders seminer, ders anlatım ve analiz çalısmalarını içermektedir. Bu ders strüktürel sistemlerin analizi, uygun tekniklerin, malzemelerin ve bu malzemelere ait özelliklerin kavranması teması etrafında yapılandırılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının incelenmesi: Giriş, yoklama ve süreç. Tarihsel bağlam içinde strüktürel sistemler, Strüktürel sistemlerin tanımlanması: Tanım, görev, malzeme ve seçim kriterleri. Giriş. Metin dağıtımı ve tartışma
2 Ahşap strüktürler: Ağır ahşap karkas, hafif ahşap karkas. Ahşap strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
3 Ahşap strüktürlü tanınmış binaların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
4 Yığma yapılar: Tuğla duvarlar, taş ve beton duvarlar. Yığma yapı örneklerinin incelenmesi. Yığma yapıların inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
5 Çelik ve hafif çelik strüktürler Çelik strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
6 Çelik strüktürlü tanınmış binaların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
7 Beton strüktürler: Yerinde dökme ve prefabrik beton strüktürler. Beton strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
8 Beton strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
9 Gergili strüktürler: Birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri. Gergi strüktürlü binaların incelenmesi. Membran ve halat benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
10 Kabuk strüktürler: Form, alan, fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Kabuk strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi.
11 Kabuk strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
12 Yüksek binalarda strüktürel sistemler. Yüksek binalarda kullanılan strüktür çeşitlerinin ve örneklerin incelenmesi.
13 Tanınmış yüksek yapıların incelenmesi. Yüksek binalarda strüktürler ve örneklerin incelenmesi.
14 Tüm araştırmaların gözden geçirilmesi Araştırma notlarının ve diğer çalışmaların derlenmesi.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi

 

Ders Kitabı Akademik Araştırma
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Allen and Iano, Fundamentals of Building Construction, Wiley, 2009
  • Hadrovic, Structural Systems in Architecture, BookSurge Publishing, 2009
  • Virginia McLeod, Detail in Contemporary Residential Architecture, Laurence King Publishing, 2007
  • Wells, Skyscrapers Structure and Design, Laurence King Publishing, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
1
35
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
1
16
16
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.