ARCH 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık ve Ütopyacı İmgelem
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 332
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı mimarlıkta ütopya kavramını tanıtmak ve öğrencilere dijital çağda mimari ütopya fikirleri inşa etmek için gerekli olan entelektüel zemini kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ütopya kavramının disiplinler arası alanlardaki karşılıklarını tanımlayabilecektir.
  • mimarlık alanındaki ütopya projeleri hakkında bilgi toplayabilecektir.
  • mimarlıkta çağdaş ütopya kavramını tartışabilecektir.
  • çağdaş ütopya fikrini çeşitli iletişim araçları ile sunabilecektir.
  • okuma, tartışma, bloglama, fotoğraf çekme gibi farklı yöntemleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Ders, mimarlıkta ütopya ve çağdaş ütopya kavramı arasında bir eşik gibi hareket edecektir. Öğrenciler farklı alanlarda ütopyacı fikirleri takip ederek, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki muğlak sınırın keşfine çıkacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders Yapısı ve Gereksinimleri Link: http://www.waithinktank.com/A-Map-to-Utopia
2 Gezgin kavram olarak ütopya Bal, M. (2002). Travelling Concepts in The Humanities: A Rough Guide, Toronto, s.24. (isteğe bağlı okuma)
3 17. yüzyıl mimari ütopyaları Ödev#1
4 18. yüzyıl mimari ütopyaları
5 19. yüzyıl mimari ütopyaları Mitchell, W. (1996). City of Bits, Space, Place, and the Infobahn, The MIT Press, p. 22. (zorunlu okuma)
6 20. yüzyıl ve ütopya
7 20. yüzyıl mimari ütopyaları Friedman, J. (2000). The Good City: In Defense of Utopian Thinking, International Journal of Urban and Regional Research, p. 460-472. (zorunlu okuma
8 20. yüzyıl mimari ütopyaları Ödev#2
9 21. yüzyıl ütopyaları ve dijital çağ Ödev#3
10 21. yüzyıl ütopyaları ve dijital araçlar Hadid, Z. ve Schumacher, P. (2002). Latent Utopias, Introduction to: LATENT UTOPIAS - Experiments within Contemporary Architecture. Lectures & Interviews - Theorizing Architecture. Link: http://www.patrikschumacher.com/Texts/latent.htm (isteğe bağlı okuma) Ödev#4
11 21. yüzyıl ütopyaları ve açık kaynak Link:http://www.openwikitopia.org/index.php?title=Main_Page Ödev#5
12 21. yüzyıl ütopyaları ve bilgisayar oyunları
13 21. yüzyıl ütopyaları ve çağdaş sanat Ödev#6
14 21. yüzyıl ütopyaları ve Laboratuarları Ödev#7
15 Dijital çağda mimarın rolü Ödev#8
16 Kitapçık teslimi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller  Mitchell, W. (1996). City of Bits, Space, Place, and the Infobahn, The MIT Press.  İsteğe bağlı okuma listesi: http://utopyalab.com/2015/01/05/utopya-mimarlik-konusu-ile-ilgili-kitaplar-2/  Mimari ütopyalar hakkında internet sözlüğü: http://aporee.org/parole/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
8
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
24
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
8
3
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.