ARCH 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bakmak, Düşünmek ve Çizmek
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 334
Güz/Bahar
1
4
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Deneysel bir yaklaşımda keşfetme yoluyla farklı görsel iletişim tekniklerini kullanmayı öğrenmek. Çizim/doküman tasarımı sürecinde Keşfetme ve Hayal Etme teşvik edilecek; bu da öğrencilerin mimarlığın form, mekân, oran, doku, ışık ve gölge gibi konvansiyonel parametrelerini ve aynı zamanda belirli mekânsal deneyimler ve olaylar, insanlar, ses, koku ve renkler, maddiyat ve keşfetmenin/hayal etmenin rolünün önemini anlamalarına yardım edecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Somut görsellerin bir tasarım konseptinde soyutlanması üzerine çalışabilecektir.
  • Yapılı ve doğal çevrelerin tasarım sürecine ve diğer alternatiflerini katkılarını değerlendirebilecektir.
  • “Görsel” elle çizim araçlarında ve tasarım düşünme metotları kullanımında ileri bir beceri düzeyi geliştirebilecek.
  • Fikir ve modellerini eskize geçirebilecektir.
  • Geleneksel eksiz malzemelerini de içeren geniş karma medya seçeneklerini araştırma, tecrübe etme ve kullanma şansı bulacaktır.
Ders Tanımı Yapım ve Tasarım sürecinde, tüm çizimler ve eskizler, kolajlar ve yazılı metinler, fotoğraf ve maketler simgelemenin olduğu kadar keşfetme ve deneyimlemenin belgeleri haline gelir. Unsurları katman katman üstüne dönüştüren ve kopyalan Resim baskı tekniğinde olduğu gibi, her bir eskiz bir tasarım fikrinin formüle edilmesi sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. Stüdyoda üretilen bütün malzemelerde eskiz çizmenin önemli bir düşünme aracı kullanmak, yerleşim alanı, binalar ve peyzaj olarak gördüğümüz objeleri anlamaya; yeni fikirlerin üretiminde bir sözlük görevi gören mecazi bir yapıyı yaratmaya ve dönüştürmeye yardım edecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müfredatın tanıtılması: Giriş, yoklama ve süre tanımı ve tartışma. Sınıf Çizim Çalışması #1
2 Farkındalığı Yaratmak: Göz ve dünyayı nasıl algıladığımız, eskiz araçlarını anlamanın ve çizgi kalitesinin önemi 1. Taslaklar 2. Gesture, Çizgiler, Contour Çizgiler, Tartışma, Sınıf Çizim Çalışması #2
3 Farkındalığı Yaratmak: Gördüğünü düşündüğün şeyi çiz. Göz / El koordinasyonu farkındalığı 1. Kontur çizgiler 2. Ele bakarak Blind-Contour Çizgiler 3. Check-back contour çizimi 4. Tartışma Sınıf Çizim Çalışması #3
4 Farkındalığı Yaratmak: Ayrımlar yapmak. Çizimin mecazi yönleri. Çizimle anlatımda kompozisyonun önemi. 1. Mekân ve Form 2. Temel Kompozisyon Teknikleri 3. Nokta, Çizgi ve iz 4. Tartışma Sınıf Çizim Çalışması #4
5 Mekânsal Deneyim: Ayrımlar yapmak. Mekândaki insan figurü. Temel insan oranları ve biçim ve hareketlerin özünü yakalama. Çizimlerde bir mekâna sahip olmanın önemi. 1. Kontur çizgiler 2. Modele bakarak Blind-Contour Çizgiler 3. Check-back countour çizimi 4. Çizgilerin ekonomisi 5. Tartışma Sınıf Çizim Çalışması #5
6 Mekânsal Deneyim: Derinlik algısı yaratma.Işığın ve gölgenin mekânı algılamada rolünü anlama. 1. Işık, Ton ve Gölge 2. Çizgi ile tarama teknikleri 3. Overlapping ve Gradients 4.Tartışma Sınıf Çizim Çalışması #6
7 Mekânsal Deneyim: Lineer Perspektife deneyimsel bir yaklaşım 1. Perspektife giriş 2. Bir, İki ve Üç noktalı perspektif Sınıf Çizim Çalışması #7
8 Mekânsal Deneyim: Lineer Perspektife deneyimsel bir yaklaşım. Bir deneyimi aktarırken Storyboard’un önemi 1. Linear Perspektife giriş 2. Storyboard 3. Tartışma Ödev #7 4. Comic Book Perspektif Projesi Çalışma
9 Mekânsal Deneyim: Lineer Perspektife deneyimsel bir yaklaşım. Kolaj yapımına ve karma medya temsiline giriş 1. Comic Book Perspektif Projesi Çalışma
10 Mekânsal Deneyim: Eşleştirme-“Final Projesi” 1. Comic Book Perspektif Projesi Çalışma
11 Midterm Projesi 1 Sunum 1. Comic Book Perspektif Projesi Sunum
12 Program ve konum- “Final Projesi” 1. Ders süresi
13 Hikâye- “Final Projesi” 1. Ders süresi
14 Hikâye- “Final Projesi” 1. Ders süresi
15 Dönem Projesi Teslim ve Sunum 1. Ders süresi 2. Çeşitli temalara dayalı kolaj çalışmaları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Experiential Drawing, Robert Regis Dvorak. Crisp Publications, Inc. Menlo Park, California. ISBN: 9781560520658

Drawing on the Right Side of the Brain, Elizabeth Edwards. ISBN: 9780874775235

Önerilen Okumalar/Materyaller

Design Drawing, Francis D. K. Ching ISBN: 9781118061589

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
0
Final Sınavı
0
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.