ARCH 336 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Yarışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 336
Güz/Bahar
1
4
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı Türkiye’deki ve uluslararasında düzenlenen mimari tasarım yarışmalarının koşulları, şartları, araştırma yaklaşımları, tasarım hedefleri, sunum teknikleri öğrencileri ile tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari proje yarışmasının şartnamesine uygun bir tasarım projesi hazırlayabilecektir,
  • Mimari proje yarışmasının şartnamesine uygun proje sunum paftalarını hazırlayabilecektir,
  • Mimari proje yarışma sunum paftalarını verimli ve ikna edici şekilde düzenlenyebilecektir,
  • Ayrıntılı yarışma proje özetini verimli ve ikna edici şekilde yazabilecektir.
  • Mimari proje yarışma sunum paftalarını verimli ve ikna edici şekilde düzenlenyebilecektir,
  • Bir yarışma özetini tasarım çalışması hazırlıkları kapsamında inceleyebilecek ve içeriğini özetleyebilecektir.
Ders Tanımı Mimari Tasarım Yarışmaları ile ilgili bilgi ve proje çalışmaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtım / Ders şartları
2 Türkiye/AB/uluslararası yarışma koşullarının açıklanması Haftalık konu hakkında araştırma
3 Yarışma şartnamesinin incelenmesi / Hedef ve amaçların belirlenmesi Haftalık konu hakkında araştırma
4 Şartname temalarının araştırılması Haftalık konu hakkında araştırma
5 Araştırma
6 Araştırma sunumu
7 Tasarım projeyi geliştirme Haftalık ödev
8 Tasarım projeyi geliştirme Haftalık ödev
9 Tasarım projeyi geliştirme Haftalık ödev
10 Mini jüri / tasarım önerilerinin değerlendirilmesi Mini jüri / tasarım önerilerinin değerlendirilmesi
11 Sunum teknikleri Sunum teknikleri
12 Tasarım önerilerinin tamamlanması Tasarım önerilerinin tamamlanması
13 Sunum tasarımı Sunum tasarımı
14 Danışmanlar ile koordinasyon
15 Sunum çalışması
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Collyer, G. Stanley, ed. 2011 Competitions Annual. Louisville, KY : Competition Project Inc. , 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.