ARCH 338 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarımda Gelecek Öngörüleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 338
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bilgi teknolojileri tabanlı hızla gelişen teknolojilerin etkisinde oluşan sosyal değişimlerin, kültürel ve ekonomik etkilerinin mimari tasarımın geleceğini nasıl şekillendireceğine dair araştırmalardan oluşacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Gelecek öngörüsü oluşturma anlayışını kendi mesleklerine aktarabileceklerdir.
 • Mimarlık pratiğinin geleceğine dair projeksiyon yapma becerilerini geliştirebileceklerdir
 • Hızlı gelişen teknolojilere dair derin bir anlayış geliştirebilmek için mevcut bilgi birikimlerini tarayıp araştırabileceklerdir.
 • Özgün projeksiyon becerilerinin ürünü olarak kendi vizyonlarını uygun sunum modelleri kullanarak etkin bir biçimde sunabileceklerdir.
 • Kendileri değişim ajanı görevi görebileceklerdir.
Ders Tanımı Dönem boyunca öğrenciler birer mimar olarak mesleklerini şekillendirecek kavramlarla tanıştırılacakladır. Ders anlatımları olası gelecek vizyonlarının yaratım sürecine katılımlarını teşvik edecek nitelikte etkileşimli olacaktır. En az iki ödev istenecektir. Ödevler, gelecek vizyonları oluşturulması ve sunumuna dair olacaktır. Ödev teslimleri son teknolojiler, mobil uygulamalar, videolardan oluşacaktır. Bu derste oluşturulan araştırma dokümanları mimari tasarımın olası geleceğine dair anlayış geliştirmeye yardımcı olacaktır. Sonuç ürün mimari tasarımın geleceğine dair olası senaryoları resmeden birer proje olacaktır. Olası proje sunum formatı infografikten akan görüntülere veya mimari tasarım konseptinden kentsel görselleştirmeye uzanan geniş bir yelpazede değişecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımına genel bakış: Giriş, devam, zamanlama konuları Tanıtım/Giriş
2 Neden gelecekle ilgilenmeli? Demateryalizasyona dair izler. Disappearing Architecture_ From Real to Virtual to Quantum
3 Responsive Mimarlık Makale okuma
4 Uzay Mimarlığı Doule, O. Space Architecture-Theory and Educational Strategy. (2010). In 40th International Conference on Environmental Systems.
5 Geleceği zihninde canlandıran Mimarlar Manifesto of Futurist Architecture(Florence) Lacerba, August 1, 1914 Antonio Sant’Elia
6 Midterm I / Presentations
7 Sanal Dünyalar/ Siberalan
8 Mimari tasarımı geliştiren Artırılmış Gerçeklik Ödev #2: Kendi manifestonu hazırla
9 Laboratuvarlardaki Mimarlık Makale
10 Bilgi Teknolojileri ve Mimarlık Mitchell, W.J., 1995: City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, MIT Press, Cambridge, Massachusettes
11 Bilgi Teknolojilerinin ötesinde Üretim Flachbart, G., Weibel, P., 2005: Disappearing Architecture_ From Real to Virtual to Quantum, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basel, Switzerland
12 Midterm II
13 Öğrenci sunumları (Future Projections) Proje Sunumları
14 Öğrenci sunumları Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Projesi

 

Ders Kitabı
 • Manifesto of Futurist Architecture(Florence) Lacerba, August 1, 1914 Antonio Sant’Elia •
 • Brayer, M-A, Migayrou, F., and Fumio, N., 2005: ArchiLab's Urban Experiments: Radical Architecture, Art and the City, Thames & Hudson Ltd, London
 • Flachbart, G., Weibel, P., 2005: Disappearing Architecture_ From Real to Virtual to Quantum, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basel, Switzerland
 • Mitchell, W.J., 1995: City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, MIT Press, Cambridge, Massachusettes
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Doule, O. Space Architecture-Theory and Educational Strategy. (2010). In 40th International Conference on Environmental Systems.
 • Cohen, M. The Continuum of Space Architecture: From Earth to Orbit. (2012). In 42nd International Conference on Environmental Systems
 • Cohen, M. M. First Mars habitat architecture. (2015).  In AIAA SPACE 2015 Conference and Exposition

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
3
6
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
5
10
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.