ARCH 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Temsiliyetin Kuramsal Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin mimari temsil biçimlerine dair anlayışlarını geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimari temsil biçimlerinin farkları üzerine bir bilinç geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, teorik bilgileri kullanarak tasarım yapabilecektir.
  • Öğrenci, İngilizce akademik okuma becerisini geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, temsiller üzerinden mimarlık eleştirisi yapabilecektir
  • Öğrenci okuma, sunum, tartışma, tasarım ve film çekme gibi farklı yöntemlerle öğrenme becerisini geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Mimarlar tasarimlarini temsil ederken çeşitli teknikler kullanırlar. El çizimi, bilgisayar çizimi, maket, fotoğraf, film gibi temsil biçimleri mimarlarin düsüncelerini başkalariyla paylaşma araçlarıdır. Fikre aracılık eden tekniğin tasarımın gelişimi üzerinde etkisi vardir, ki bu da tekniklerin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması postscript: Slessor, C. (2013). Editorial View: Architectural Representation. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/view/editorial-view-architectural-representation/8647155.article)
2 Başlangıç II: Temsilin önemi required: Olsberg, N. (2013). The Evolving Role of the Drawing. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/essays/the-evolving-role-of-the-drawing/8646928.article) optional: Tufte, E.R. (1997). Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphic Press: Connecticut. (pages 28-31)
3 Mimari Temsilin Kökenleri I required: Smith, K.S. (2005). Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press. (p.6-9). optional: Ousterhout, R. G. (1999). Master builders of Byzantium. Princeton, N.J.: Princeton University Press.(Chapter 3, 58-85)
4 Mimari Temsilin Kökenleri II required: Smith, K.S. (2005). Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press. (p.19-21,27) optional: Ackerman, J.S. (1997). Villard de Honnecourt's Drawings of Reims Cathedral: A Study in Architectural Representation. Artibus et Historiae, Vol. 18, No. 35. (1997), pp. 41-49.
5 Eskizler required: Smith, K.S. (2005). Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press. (p.2-5) optional: Cross, N. (2007). Designerly Ways of Knowing. Berlin: Verlag (p.54-58, The role of sketching in design)
6 Tasarımda kavramsal diagramlar required: Do, E.Y. & Gross, M. D. (2001). Thinking with diagrams in architectural design. Netherland: Kluwer Academic. (1-8) optional: Dogan, F., & Nersessian, N. J. (2003). Collaboration in design: Evolving conceptual diagrams. In Alterman, R. & Kirsh, D. (Eds.), 2003 Cognitive Science Society Conference, Boston, MA. July 3-August 02: Lawrence Erlbaum Associates.
7 Ölçeği Yeniden Düşünmek I: Mimari maketler required: Smith, A.C. (2004) Architectural Model as Machine. Oxford: Architectural Press. (Introduction) optional: Yaneva, A. (2009). Made by the office for metropolitan architecture: An ethnography of design. Rotterdam: 010 Publishers. (p. 45-48, 78-85)
8 Midterm
9 Ölçeği Yeniden Düşünmek II: Kentsel Tasarım Temsilleri required: Shane, D.G. (2010). Urban diagrams and urban modeling. In "Diagrams of Architecture: AD Reader", edited by Mark Garcia. Chichester: Wiley AD Reader. optional: Allen, L., Smout, M. (2008). The Retreating Village. London: The Bartlett School of Architecture
10 Mimari Temsil Biçimleri required: Cook, P. (2008) Drawing: The Motive Force of Architecture, Chichester: John Wiley and Sons. (p.64-73, drawing as statement) optional: Cook, P. (2008) Drawing: The Motive Force of Architecture, Chichester: John Wiley and Sons. (p.92-110, drawing as composition)
11 Fotoğraf Derste ilan edilecek
12 Ütopyanın temsili Derste ilan edilecek
13 Eleştirel Pratik olarak mimari temsil Derste ilan edilecek
14 Ölçeği Yeniden Düşünmek III: Mimari prototipler required: Bell, K. (2007). Mock-ups: Giving hospital clients the ultimate reality check. Healthcare Design.(http://www.healthcaredesignmagazine. com/article/mock-ups-giving-hospital-clients-ultimate-reality-check) optional: Pietroforte, R., Tombesi, P., & Lebiedz, D. D. (2012). Are physical mock-ups still necessary to complement visual models for the realization of design intents? Journal of Architectural Engineering, 18(1), 34-41.
15 Öğrenci sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Abrahams, T. (2013). Computers in Theory and Practice. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/essays/computers-in-theory-and-practice/8646960.article) Ackerman, J.S. (1997). Villard de Honnecourt's Drawings of Reims Cathedral: A Study in Architectural Representation. Artibus et Historiae, Vol. 18, No. 35. (1997), pp. 41-49. Bafna, S. (2008) How architectural drawings work - and what that implies for the role of representation in architecture, The Journal of Architecture, 13:5, 535-564. (available at http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13602360802453327) Cross, N. (2007). Designerly Ways of Knowing. Berlin: Verlag (p.54-58, The role of sketching in design) Dogan, F., & Nersessian, N. J. (2012). Conceptual diagrams in creative architectural practice: the case of Daniel Libeskind's Jewish Museum. Arq: Architectural Research Quarterly, 16(1), 15-27. Evans, R. (1989). Architectural projection. In Architecture and its image. E. Blau and E. Kaufman (eds). Montreal: Canadian Centre for Architecture. Henderson, K. (1999). On line and on paper: Visual representations, visual culture, and computer graphics in design engineering. Cambridge, Mass.: MIT Press. Kellet, R. (1990). Le Corbusier's Design for the Carpenter Center: A documentary analysis of design media in architecture, Design Studies, 11(2),164--180. Olsberg, N. (2013). The Evolving Role of the Drawing. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/essays/the-evolving-role-of-the-drawing/8646928.article) Ousterhout, R. G. (1999). Master builders of Byzantium. Princeton, N.J.: Princeton University Press.(Chapter 3, 58-85) Pietroforte, R., Tombesi, P., & Lebiedz, D. D. (2012). Are physical mock-ups still necessary to complement visual models for the realization of design intents? Journal of Architectural Engineering, 18(1), 34-41. Slessor, C. (2013). Editorial View: Architectural Representation. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/view/editorial-view-architectural-representation/8647155.article) Tufte, E.R. (1997). Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphic Press: Connecticut. (pages 28-31) Yaneva, A. (2009). Made by the office for metropolitan architecture: An ethnography of design. Rotterdam: 010 Publishers. (p. 45-48, 78-85)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
3
Proje
1
5
5
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
5
5
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.