ARCH 342 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bina Yapım Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 342
Bahar
1
4
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, bina yapım projesinde gerekli olan mimari detay çizimlerinin geliştirilmesini, proje yönetimi terminolojisini, yapım planlaması, iş programlaması ve maliyet hesabını öğretmeyi hedefler. Ders ayrıca mimarın inşaat sürecindeki rolünün kavranması, yapım endüstrisi paydaşlarıyla etkileşimin sağlanması, yapım sürecindeki iletişim prosedürlerinin ve süreçteki yasal mevzuatın öğretilmesini hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Uygulama projesi kapsamında çeşitli ölçeklerde mimari detaylar çizebileceklerdir
 • Mimari detaylandırmada kullanılmak üzere güncel malzeme ve yapı bileşenlerini araştırabileceklerdir.
 • Dış paydaşlardan elde edilen girdiler ile yapım sektöründe kullanılan grafik anlatıma uygun detaylar sunabileceklerdir.
 • Yapım aktivitelerini içeren başlangıç düzeyde iş programı oluşturabileceklerdir.
 • Başlangıç düzeyde yapım projelerinin maliyetini tahmin üretebileceklerdir.
 • Yapım projesi ile ilgili teklif hazırlayabileceklerdir.
 • Başlangıç düzeyde yapı mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında yönetimsel kararlar verebilecektir.
Ders Tanımı Bina Yapım Projesi I dersi bu derse temel oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler öncelikle Bina Yapım Projesi I dersinde tasarlayıp geliştirdikleri mimari projenin uygulama detaylarını geliştireceklerdir. Ardından bu proje ve detayları temel alınarak iş kalemlerini inceleyecekler, başlangıç düzeyde maliyet hesapları ve iş programı geliştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş– Gereklilikler – Proje tanımlaması Merdiven plan ve kesitleri(1/20)
2 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme •Merdiven plan ve kesitleri(1/20) •Sistem detayları (1/10)
3 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme •Merdiven plan ve kesitleri(1/20) •Sistem detayları (1/10)
4 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme •Banyo plan ve kesitleri (1/20) •Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim)
5 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme •Banyo plan ve kesitleri (1/20) •Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim)
6 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme •Duvar sistem detayları •Mutfak veya banyo plan ve kesitleri (1/20) •Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim) •Sistem detayları (1/10)
7 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme •Duvar sistem detayları •Merdiven plan ve kesitleri(1/20) •Banyo plan ve kesitleri (1/20) •Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim) •Sistem detayları (1/5,1/10)
8 Ara sınav 1 •Ders saati başında tüm çalışmaların teslim edilmesi. Ders saatinde verilen ödevin yapılması
9 Resmi tatil
10 Keşif, Metraj ve Maliyet hesabı •Teknik şartname •Keşif, Metraj ve proje maliyet hesabının ders saatinde kritikler doğrultusunda yapılması •Mutfak plan ve kesitleri
11 İş Programları ·İş programının ders saatinde kritikler doğrultusunda yapılması
12 İş Programları •Tüm Dokümanlar •Mutfak plan ve kesitleri •3D temel ve çatı detayının çizilmesi
13 Yangın yönetmeliği •Örnek yangın kaçış planının kritikler doğrultusunda çizilmesi
14 İş Programları •Tüm planlar ve dokümanlar
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Teslimi

 

Ders Kitabı Ders, verilen proje tanımı çerçevesinde, uygulama detaylarının çizilmesini, metraj, maliyet hesabıve iş programının yapılmasını hedeflemektedir. Bu süreç kapsamında birebir stüdyo ortamında verilecek kritikler, öğrencilerin izleyeceği esas ve standartlar ders notlarını oluşturacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Allen and Iano, Fundamentals of Building Construction, Wiley, 2013 ISBN 10: 1118138910
 • Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr. “Project Management, a Managerial Approach” 7th Edition (Wiley, 2013 ) ISBN-10: 0470226218
 • Turkish Chamber of Architects “Drawing and Presentation Standards of Architectural Projects”
 • Turkish Ministry of Construction “Principles of Architectural Project Preparation”

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
34
34
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
4
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.