ARCH 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsellik ve Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, mimarlıkta görsel iletişime yönelik yöntem ve araçların tanıtılmasını amaçlar. Ders, çeşitli görsel medya temsilleri ve farklı ölçekler ekseninde aktarılacak olup, mimari mekanı okumak ve temsil etmek için görselleştirme araçlarını tanıtır; mekânsal analiz için coğrafi, mimari ve metinsel bilgileri oluşturur ve yorumlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • mimari sunumda dijital teknikleri kullanabilecektir.
  • mimari temsilin (harita, diyagram, kolaj, fotoğraf) mimari formu nasıl etkilediğini açıklayabilecektir.
  • mimari kavramları multimedya formatlarında görsel ve metinsel olarak işleyebilecektir.
  • görsel bilgiyi keşfetme ve derleme becerisi edinecek, ve görsel argümana dayalı çizimler üretebilecektir
  • ders kapsamında geliştirilen projelerde bireysel ve kolektif olarak çalışmayı öğrenecektir
Ders Tanımı Ders iki bölümden oluşur. Her ders, fotoğraf teknikleri, grafik tasarım, görsel iletişim yöntem ve araçlarını sunum ve örnekler üzerinden 2 saat işler, kalan 1 saat ise sınıf-içi çalışmaları ve uygulamaları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Mimarlığın Görselleştirilmesi: Farklı Medya ve Ölçeklerde Çalışma Visuality for Architects: Architectural Creativity and Modern Theories of Perception and Imagination. Branko Mitrovic, University of Virginia Press, 2013.
3 Bilginin Görselleştirilmesi: İçerik Oluşturma ve Verilerle Eskiz Yapma Ödev # I “Data Humanism, the Revolution will be Visualized”, Giorgia Lupi, 2017. Observe, Collect, Draw!: A Visual Journal. Giorgia Lupi & Stefanie Posavec, Princeton Architectural Press, 2018.
4 Mimarlıkta Kolaj: İçeriği Karışık Medya ile Görselleştirme Ödev # II Collage City. Colin Rowe, The MIT Press, 1984.
5 Mimari Diyagram Ödev # III The Manhattan Transcripts. Bernard Tschumi, Wiley, 1994.
6 Mimari Fotoğrafçılık: Mekanı İmgelerle Okumak Ödev # IV Learning From Las Vegas. Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, The MIT Press, 1977.
7 Haritalar Bize Ne Söyler?: Mekansal Görselleştirme Olarak Haritalar Ödev # V Mapping Istanbul, Pelin Derviş, & Meriç Öner (Eds.), Garanti Galeri, 2009.
8 Proje I - Teslim
9 Görsel Dosya Oluşturma Dijital Gösterim Teknikleri
10 İçeriğin Küratörlüğü: Görsel Araç Olarak Yayınlama Dijital Gösterim Teknikleri
11 Mimari Sergileme: Görsel İçeriği Görüntüleme Dijital Gösterim Teknikleri
12 Proje Çalışması Proje Değerlendirmesi
13 Proje Çalışması Proje Değerlendirmesi
14 Proje Çalışması Proje değerlendirmesi
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Proje II - Teslim

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Collage City. Colin Rowe, The MIT Press, 1984, ISBN: 9780262180863.

Design Studies: A Reader. Hazel Clark & David Brody (Eds.), Berg Publishers, 2003, ISBN: 9781847882363.

Learning From Las Vegas. Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, The MIT Press, 1977, ISBN: 9780262220200.

Mapping Istanbul, Pelin Derviş, & Meriç Öner (Eds.), Garanti Galeri, 2009, ISBN: 9789944731164.

Notations: Diagram & Sequences. Bernard Tschumi, Artifice Books on Architecture, 2014, ISBN: 9781908967572.

Observe, Collect, Draw!: A Visual Journal. Giorgia Lupi & Stefanie Posavec, Princeton Architectural Press, 2018, ISBN:  9781616897147.

S, M, L, XL. Rem Koolhass, Bruce Mau and Hans Werlemann, Monacelli Press, 1997, ISBN: 9781885254863.

The Manhattan Transcripts. Bernard Tschumi, Wiley, 1994, ISBN: 9781854903815.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
8
16
Proje
1
21
21
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.