ARCH 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Örtü Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 360
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Duvar ve çatı inşaatının çağdaş yöntemlerinin teknik şartları ve tasarım yaklaşımlarını da içeren bilgisini alması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • boşluk duvarın temel prenseplerini ve detaylarını açıklayabilecektir.
  • boşluk duvarın temel prenseplerini ve detaylarını çizebilecektir.
  • perde duvarın temel prensepler ve detaylarının açıklayabilecektir.
  • perde duvarın temel prensepler ve detaylarının çizebilecektir.
  • bu bilgileri kullanarak tasarım çözümleri geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste ceşitli dış duvarlar bina sistemleri ve onlara ait detaylar sunulacaktır. Onların çağdaş mimari tasarıma uygunluğu anlamak için örnek projeler araştırılacak.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Örtü Konseptleri: Termal performans + Solar geometri.
3 Teknik konu: Duvar ve yük taşıma strüktürleri Okuma: “Understanding Buildings”
4 Örtü Konseptleri: Su tahliyesi.
5 Teknik konu: Sandviç duvar ve diğer kaplama sistemleri | Yağmur sıvası Örnek detay çizimleri çalışması
6 Örtü Konseptleri: Su Tahliyesi + Buhar iletimi.
7 Teknik konu: Giydirme cephe sistemleri | çok katmanlı cepheler Ödev: Çiy noktası eğrisi analizi
8 Örtü Konseptleri: Isı kazanımı ve kaybı.
9 Teknik konu: Termal analiz Dijital analiz modelinin hazırlanması
10 Örtü Konseptleri: Güneş kırıcılar + günışığı.
11 Teknik konu: Çift cephe sistemleri.
12 Maket çalışması 01 Temel maket inşası
13 Örtü Konseptleri: Koruma + ekoloji (yalıtım ve malzemeler).
14 Teknik konu: Yeşil duvar | Yeşil çatı.
15 Maket çalışması 02 Giydirme cephe modellemesi
16 Teknik konu: Kütlesel ahşap.

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
8
Proje
1
35
35
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.