ARCH 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapılı Çevrenin Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 370
Güz/Bahar
3
3
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders mimarlık öğrencilerinin mesleki becerilerini belirli bir yapılı çevrenin (kentsel, kırsal, endüstriyel, evcil, ticari, vb.) analizi ve yeniden düşünülmesi yoluyla güçlendirilmesi için tasarlanmıştır. Derste Türkiye’de ya da yurt dışındaki mimari ürün ve yerleşimler saha gezileri ile yerinde deneyimlenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimari ürün ve yerleşimleri yerinde deneyimleyerek gözlemleme yeteneğini arttırabilecektir.
  • Öğrenci, mimari ürünleri yerinde analiz etme yeteneğini geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, analiz metodlarını görsel ve yazılı referans malzemeler yoluyla kavrayabilecektir.
  • Öğrenci, analizlere ilişkin sunum metodlarını kullanmadaki becerilerini geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, yerel yapılı çevre ile ilgili bilgiye ulaşabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders mimarlık öğrencilerinin mesleki becerilerini belirli bir yapılı çevrenin (kentsel, kırsal, endüstriyel, evcil, ticari, vb) analizi ve yeniden düşünülmesi yoluyla zenginleştirmek üzere tasarlanmıştır. Ders çoğunlukla Türkiye'de veya yurtdışında bulunan mimarlığın yapılı ürünleri ve arazilerine/nde saha gezileri ve/veya tasarım atelyeleri düzenlenilerek doğrudan deneyimlenmesi üzerine kurulmuştur. Her dönem, özel bir araziye ilişkin kavramlar okumalar, sunumlar, tartışmalar ile seçilen alanların bireysel ve/veya grup analizleri yapılarak ele alınır. Öğrenciler analizlerini çeşitli medyalar (yazılı rapor, çizim, fotoğraf, poster, rölyef, maket, görsel ve işitsel kayıtlar, vb) kullanarak gerçekleştirip tüm fakülteye açık bir jüriye sunarlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Morfolojik Estetik Bağlam (tasarım elemanları, düzen sistemleri, mekansal form) Okumalar * Gregory A. Kessler. Chapter 7: Designing with a Visual Language: Elements and Ordering Systems, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 75–83.* Simon Unwin, Basic Elements of Architecture, Analysing Architecture, Routledge, 2003, pp.29–34.Sunum ve Haftalık Sınav
2 Morfolojik Estetik Bağlam (kentsel morfoloji, kent dokusu) Okumalar * Tom J. Batruska. Chapter 23: Cities Today: The Imprint of Human Needs in Urban Patterns and Form, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 277–289.* Kevin Lynch. Chapter 4: City Form, The Image of the City, The MIT Press, 1960, pp. 91–117.Sunum ve Haftalık Sınav
3 Fonksiyonel Sosyal Bağlam (dolaşım, tesisler, tefriş, fonksiyonel hiyerarşi, mekan dizimi) Okumalar *N. J. Habraken. Chapter 4: Hierarchies of Enclosure, Chapter 5: The Act of Building, Ordinary: Form and Control in the BuiltEnvironment, The MIT Press, Cambridge, 2000, pp.89–109Sunum ve Haftalık Sınav
4 Fonksiyonel Sosyal Bağlam (kentsel elemanlar, ulaşım, kentsel bölgeleme ve planlama) Okumalar * Michael S. Owen. Chapter 24: Urban Design and Planning, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 291–300.* Kevin Lynch. Chapter 3: The City Image and its Elements, The Image of the City, The MIT Press,1960,pp. 4690.* Remon Rooij, 12. The Urbanism of Networks, Shifting Sense, Looking Back to the Future in Spatial Planning, Techne Press, 2005, pp. 171–174Sunum ve Haftalık Sınav
5 Strüktürel Teknolojik Bağlam (strüktürel sistemler, mühendislik, yapı yönetimi, servisler, altyapı) Okumalar * Matthew A. Taylor and Kenneth L. Carper. Chapter 6: Designing with Technology: A Collaborative and Creative Process, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 65–73.* W. Max Kirk. Chapter 17: Constructing the Built Environment, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp.203212Sunum ve Haftalık Sınav
6 5 haftalık tüm bağlamlar Saha Gezisi ve Sınav 1: Izmir Büyükşehir Belediyesi
7 5 haftalık tüm bağlamlar Dönem Projesi – sunum ve teslim 1
8 Coğrafi, İklimsel ve Ekolojik Bağlam (arazi, coğrafya, topoğrafya, ekoloji, tarım, iklim, kentsel mikroiklim) Okumalar * Michael S. Owen & Bruce T. Haglund. Chapter 5: Designing with the Environment: Land and Climate, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 57–64. * Koen Steemers, Marylis Ramos & Maria Sinou, Chapter 6: Urban diversity, Environmental Diversity in Architecture, 2004, Spon Press, pp. 85–100. Sunum ve Haftalık Sınav
9 Coğrafi, İklimsel ve Ekolojik Bağlam (peyzaj) Okumalar *Kenneth R. Brooks. Chapter 19: Landscape Architecture Today: Purpose, Process, and Palette, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 229–239. Sunum ve Haftalık Sınav
10 Sosyal, Davranışsal, Psikolojik Bağlam (ulaşılabilirlik, mahreniyet, ergonomik, antropometrik, yol bulma, populasyon yoğunluğu, otonomi, kullanıcı katılımı, davranış) Okumalar * Paul G. Windley & Wendy R. McClure. Chapter 4: Designing with People: Human Behaviour, Culture, and User Participation, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 45–55.* Nancy H. Blossom. Chapter 11: Human Nature and The Near Environment, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 131–141.* Bruce T. Haglund and Tom J. Bartuska. Chapter 15: The Fitness Test: Building with Human and Environmental Factors, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp. 181–193.* Andrew Baum and Stuart Valins. Chapter 1. The Environment and Behaviour, Architecture and Social Behaviour: Psychological Studies of Social Density, 1977, John Wiley & Sons, pp. 113* Edward T. Hall, Meeting Man’s Spatial Needs in Artificial Environments, Designing for Human Behaviour: Architecture and Behavioural Sciences (ed.) Jon Lang, Charles Burnette, Walter Moleski, David Vachon, Dowden, Hutchinson & Ross Inc., 1974, pp.210220Sunum ve Haftalık Sınav
11 Sosyal Kültürel Tarihi Bağlam (tipoloji, stil, koruma ,restorasyon, kültürel örüntüler) Okumalar* Wendy R. McClure. Chapter 14: Architecture as a Cultural Layer, The Built Environment, A Collaborative Inquiry into Design and Planning, (ed.) Wendy R. McClure and Tom J. Bartuska, 2007, John Wiley & Sons, pp.169179.* N. J. Habraken. Chapter 14: Patterns, Chapter 15: The Systemic Environment, Chapter 17: Type, Ordinary: Form and Control in the Built Environment, The MIT Press, Cambridge, 2000, pp.237–261, 278294Sunum ve Haftalık Sınav
12 4 haftalık tüm bağlamlar Saha Gezisi ve Sınav 1: Izmir Uluslar arası Fuar Alanı
13 4 haftalık tüm bağlamlar Dönem Projesi – sunum ve teslim 2
14 Tüm Bağlamlar Final Teslimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Zorunlu okuma materyalleri haftalık olarak verilecektir
Önerilen Okumalar/Materyaller Önerilen referans materyal∗ Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein with Max Jacobson,Ingrid Fiksdahl & Shlomo Angel, (1977) A Pattern Language: Towns, Buildings,Construction, Oxford University Press, London.* Frank D.K. Ching. (1996) Architecture, form, space and order, John Wiley & Sons,New York.* Kevin Lynch. (1960) The Image of the City, The MIT Press, Cambridge.* Sam Kubba. (2003) Space Planning for Commercial and Residential Interiors, TheMcGrawHill, New York.* Warwick Fox. (2000) Ethics and the Built Environment, Routledge, London.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
8
40
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
9
2
18
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
3
6
Proje
1
6
6
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
3
6
Final Sınavı
0
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.