ARCH 372 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hayatı Tasarlamak, Herkes İçin Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 372
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilerin kendi disiplinlerine yönelik her türlü insani ihtiyacı algılayabilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlayarak insan odaklı kapsayıcı tasarımlar ve mimari fikirler oluşturma becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • insani ihtiyaçları daha geniş ölçekte değerlendirebileceklerdir.
  • gözlemledikleri ihtiyaçlara yönelik çözüm üretme becerilerini arttırabileceklerdir.
  • yaşlı ve özürlü insanların ihtiyaçlarına yönelik somut mimari ve tasarımsal bilgiler ile metodları analiz edebileceklerdir.
  • Insani ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler sentezlemek konusunda disiplinler arası bir bakış açısı kazanabileceklerdir.
  • edindindikleri teorik bilgileri proje bazlı olarak somutlaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders insanı merkezine alarak, disiplinler arası bir ölçekte ihtiyaçlar kavramını irdeleyecek, özelleşmiş ihtiyaçlar üzerine gözlem/araştırmalar yapacak ve öneriler hazırlayacak, populasyonumuzda hızla sayıları artmakta olan yaşlı insanlar ile özürlü insanların ihtiyaçlarına yönelik çözümleri irdeleyecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Geçmişten günümüze insan ve ihtiyaçları
2 Mevcut ve olası ihtiyaçlar üzerine tespit / önerme / tartışma Okumalar / Tartışma
3 Engellilik türleri ve terminoloji Okumalar / Tartışma
4 İnsan odaklı disiplinler ve bütüncül tasarım yaklaşımı Okumalar / Tartışma
5 Endüstriyel tasarım / İç Mekan Tasarımı / Mimari Tasarım ve Sehir Bölge Planlama ekseninde ilişkiler, sorumluluklar, farkındalıklar Okumalar / Tartışma
6 Dünya’da ve Türkiye’de mevcut düzenlemeler Ödev Teslimi / Sunum
7 Kent ölçeğinde, herkes için tasarım Okumalar / Tartışma
8 Kent ölçeğinde, herkes için ulaşım ve dolaşım Okumalar / Tartışma
9 1. Ara Sınav
10 Yapı ölçeğinde, herkes için tasarım Okumalar / Tartışma
11 Yapı ölçeğinde, herkese uygun mekansal kurgu Okumalar / Tartışma
12 Yapı ölçeğinde, herkese uygun malzeme ve detaylar Okumalar / Tartışma
13 Mimari ve Tasarım özelinde dünyadan çözüm önerileri inceleme / tartışma Ödev Teslimi / Sunum
14 Genel değerlendirme Okumalar / Tartışma
15 Proje Sunum / değerlendirme Proje Teslimi / Sunum
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

- Sürmen, Ş. (1995). “Özürlüler ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar, Uygulamalar”. İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul.

- Sungur Ergenoğlu, A. (2013). Mimarlıkta Kapsayıcılık: "Herkes için Tasarım", YTÜ Basım Yayın Merkezi, ISBN:978-975-461-502-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

- Dostoğlu, N., Şahin, E., Taneli, Y., (2009). “Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler”, Mimarlık Dergisi, sayı: 347.

- Duncan, R. (2007). “Universal Design – Clarification and Development: A Report for the Ministry of the Environment, Government of Norway”. NC State University, The Center for Universal Design.

- Story, M. F., Mueller, J.L., Mace, R.L. (1998). “The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities". NC State University, The Center for Universal Design.

- Sürmen, Ş. (2008). “Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir Çevre Tasarımı, Eğitim Notları”. TMMOB Mimarlar Odası, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi.

- Mekanlarda Erişilebilirlik, Kullanılabilirlik ve Yaşanabilirlik, (2015/3), TMMOB, Ankara Şubesi, Dosya 36.

- Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım, (2007), TMMOB, Ankara Şubesi, Bülten 46, Dosya 04, Ocak.

- https://www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm

- http://www.ithacastudy.eu/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
1
6
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.