ARCH 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta Sürdürülebilirlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 380
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Artan nüfusle beraber gelişen çevresel problemleri takiben sürdürülebilir binalara artan talep yapı sektöründe yükselişte olan bir trend haline gelmiştir. Ve olan binalar doğal kaynakları büyük oranda tüketmektedir. Aynı zamanda bu binalar kürsel iklim değişimi ile ilişkilendirilen atık ve insan kaynaklı sera gaz salınımına da yol açmakatdırlar. Çevre-dostu binalar enerji tüketimini ve negatif etkilerini azaltmayı, daha sağlıklı yaşam koşulları oluşturmayı, ve yenilenemeyen doğal kayanakalrın tüketimini azaltmayı hedefler. Bu ders bu türden çevreye duyarlı binaların ve kentsel bağlamlarının tasarım ve inşaasına bağlı bir çok konuyu keşfeder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sürdürülebilirlik konusunda derinlemesine bilgi toplayabilecektir.
  • Öğrenci, yapılı çevre bağlamında, ekolojik sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve görüş edinecektir.
  • Öğrenci, sürdürülebilir geleceğin kalkınmasında etkin mimar ve tasarımcıların rollerini tartışabilecektir.
  • Öğrenci, ekoloji konularında bilgi toplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dönem, ders yaparak öğrenme metodunu takip edcektir. Haftalık dersler farklı tasarım parametrelerinin önemini keşfeden konvensiyonel olmayan durumlarla ilgili tasarım egzersizlerini içerem başlıklarda olacaktır. Öğrenciler takımlar halinde çalışacak ve önerilerini iki aşamada A1 poster olarak teslim edeceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirlik kavramına genel bakış
2 Yerel konular
3 Yangın sorunları
4 Su kaynağı sorunları
5 Hava kaynaklı sorunlar
6 Madde kaynaklı sorunlar
7 Ara sınav
8 Holistik tasarım
9 Bitki örtüsü / Yeşil çatılar
10 Kentsel ekoloji
11 Green hues
12 Proje çalışması
13 Proje çalışması
14 Final proje teslimi ve sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Blackboard sayfasında ilan edilecektir. Ders notları dersn yalnızca belli bir bölümü içerecektir. Bu yüzden öğrencilerin not tutması gereklidir.
Önerilen Okumalar/Materyaller Blackboard sayfasında ilan edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
7
7
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.