ARCH 382 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat ve Tasarım Kavramlarını Anlamak
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 382
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı sanat ve tasarım disiplinlerindeki ana kavramların öğrencinin zihninde anlam bulmasını ve somutlaşmasını hızlandırarak, öğrencinin asli disiplin eğitimine zihin pratiği olarak daha hazır olmasını ve disiplinler üstü bir perspektifle tüm sanat ve tasarım pratiklerini algılamasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sanat ve tasarım kavramlarını ifade edebileceklerdir.
  • sanat ve tasarım pratikleri ile kavramları üzerine tartışabileceklerdir.
  • sanat ve tasarım pratiklerinin gelişim evrelerini analiz edebileceklerdir.
  • kavramlar üzerinden tartışma, sorgulama ve savunma yapabilme becerisi geliştireceklerdir.
  • edindindikleri bilgileri asli disiplin eğitimlerinde kullanabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders öğrencileri güzel sanatların iki ana pratiği olan sanat ve tasarım kavramları özelinde bir yolculuğa çıkartacak, algı, diyalektik ve gerçeklik üçgeni içerisinde kavramları irdeleyecek ve bu kavramları somut ifadelere dönüştürme çabası içerisinde olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sanat ve Tasarım
2 Sanat ve tasarım pratiklerini irdeleme, ödev konularını önerme ve tespit etme Okumalar / Tartışma
3 Tartışma kavramını önerme ve tespit etme Okumalar / Tartışma
4 Kavram olarak: algı / görelilik Okumalar / Tartışma
5 Kavram olarak: amaç / anlayış Okumalar / Tartışma
6 Kavram olarak: mekan / alan Okumalar / Tartışma
7 Kavram olarak: boyut / ilişki Okumalar / Tartışma
8 Kavram olarak: denge / uyum Okumalar / Tartışma
9 1. Ara Sınav
10 Kavram olarak: limit / sınır Okumalar / Tartışma
11 Kavram olarak: anlam / bağlam Okumalar / Tartışma
12 Kavram olarak: kullanıcı / seyirci Okumalar / Tartışma
13 (2 gruplu) tartışma / sorgulama / savunma Ödev Teslimi / Münazara
14 Genel değerlendirme Okumalar / Tartışma
15 Proje Sunum / değerlendirme Proje Teslimi / Sunum
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

- Heskett J. (2002). “Design”. Oxford University Press, ISBN-10: 0192854461, ISBN-13: 978-0192854469

- Bielefeld B., Khouli S. E. (2010). “Adım Adım / Tasarım Fikirleri”. YEM Yayınları, ISBN: 9944757362

- Jormakka K. (2012). “Adım Adım / Tasarım Yöntemleri”. YEM Yayınları, ISBN: 9944757621

- Rasmussen S. E. (1994). “Yaşanan Mimari”. Remzi Kitabevi, ISBN: 9751413895

- Ertan Prof. G., Sansarcı E. (2016). “Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı”. Alternatif Yayıncılık, ISBN: 9758015146

- Gombrich E. H. (2015). “Sanat ve Yanılsama”.  Remzi Kitabevi, ISBN: 9789751416698

- (1992). “Art In Modern Culture: An Anthology of Critical Texts”. Ed. F. Frascina ve J. Harris. Phaidon Press, ISBN-10: 9780714828404

ISBN-13: 978-0714828404

- Foster H. (2013). “Sanat Mimarlık Kompleksi, Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği”. İletişim Yayıncılık, ISBN: 9750511738

- Dupre B. (2014). “Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Felsefe Fikri”. Domingo, ISBN:6054729210 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
6
6
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
18
36
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.