ARCH 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gösteri Sanatları Mekanları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 390
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere temel mimari akustik bilgilerinin aktarılmasıdır. Öğrenci projelerine mimari akustik konusundaki bilgilerin entegre edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde, hacim akustiği ve gürültü kontrolü olmak üzere iki temel konu ele alınacaktır. Hacim akustiği kısmında öğrenciler, bir salonda cephe malzemeleri ve formları aracılığıyla istenen çınlama süresinin nasıl elde edilebileceğine dair tasarım yöntemlerini öğrenecektir. Gürültü kontrolü kısmı ise, yapı elemanlarının katmanlaşması ve ses geçişi üzerinedir. Öğrenciler, bu iki konu ile ilgili verilen bilgiler ışığında müzik ve konuşma amaçları ile kullanılabilecek çok amaçlı bir salon tasarlayacaklardır. Dönem içinde ayrıca akustik malzeme firmaları ile iletişime geçilerek, seçilen malzemeler hakkında bilgilerin sınıfa getirilmesi beklenmektedir. Sık kullanılan mimari akustik yazılımlarına örnek olarak, Odeon’un demo versiyonu tanıtılacaktır. Öğrencilerden, ihtiyaç duyulacak hesaplama tablolarını Excel’de hazırlamaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • ses ve mimari akustik konusunda temel prensiplere hakim olacaktır.
 • konferans salonu ve oditoryumlarda akustiği iyileştirmek için malzeme seçimi konusunda karar alabileceklerdir.
 • konser salonlarının şeklini ve malzeme formlarını (yutucu, yansıtıcı, saçıcı) tasarlayabilecektir.
 • duvar, tavan, zemin gibi yapı elemanlarının katmanları ve ses azaltım değerlerinin nasıl iyileştirilebileceğine dair bilgi sahibi olacaktır.
 • salonlarda çınlama süresini hesaplayabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders, öğrencilerin mimari akustik bilgilerini projelerine nasıl entegre edeceklerini anlamaları üzerine kuruludur. Hacim akustiği ve gürültü kontrolü hakkında sunumlar yapılacaktır. Ses, müzik ve ses peyzajları ile ilgili okumalar verilecek, bunlar üzerinden sınıfta tartışmalar yapılacaktır. Her öğrencinin bir akustik malzeme firması ile iletişime geçmesi ve bu firmadan malzeme örneği ya da katalog getirmesi beklenmektedir. Öğrenciler bir çok amaçlı salonu çizim ve hesaplamalarla tasarlayacaklardır. Bir ön tasarım önerisi ile başlayacak ve dönem sonuna kadar bu öneriyi geliştireceklerdir. Proje teslimi; malzemelerin ses yutuculuk katsayıları, çınlama süresi, salonun geometrisi, ve yapı elemanlarının katmanları ile ilgili bilgiler içerecektir. Bir stüdyoda farklı yüzey malzemelerini gözlemlemek için, bir ses mastering stüdyosuna gezi düzenlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve kapsamının tanıtımı
2 Yapı fiziği, ses ve mimari akustik Verilen okumalar
3 Hacim akustiği Verilen okumalar
4 Hacim akustiği Verilen okumalar
5 Hacim akustiği + Küçük sınav 1 Verilen okumalar
6 Hacim akustiği
7 Akustik malzemeler Firmalardan alınan malzeme örnekleri
8 Gürültü kontrolü Verilen okumalar
9 Gürültü kontrolü Verilen okumalar
10 Gürültü kontrolü + Küçük sınav 2 Verilen okumalar
11 Öğrenci projeleri Çok amaçlı salon çizimleri ve hesaplar
12 Öğrenci projeleri Çok amaçlı salon çizimleri ve hesaplar
13 Öğrenci projeleri Çok amaçlı salon çizimleri ve hesaplar
14 Öğrenci projeleri Çok amaçlı salon çizimleri ve hesaplar
15 Öğrenci projeleri Çok amaçlı salon çizimleri ve hesaplar
16 Dönem değerlendirmesi

 

Ders Kitabı
 • Barron, M. (2010). Auditorium Acoustics and Architectural Design. (2nd ed.) New York: Spon Press.
 • Beranek, L.L. (1962). Music, Acoustics and Architecture. New York: John Wiley & Sons.
 • Beranek, L. L. (2004). Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics and Architecture. (2nd ed.) New York: Springer.
 • Cavanaugh, W. J., Tocci, G. C., & Wilkes, J. A. (2010). Architectural Acoustics: Principles and Practice. (2nd ed.) New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Everest, F. A., & Pohlmann, K. C. (2009). Master Handbook of Acoustics. (5th ed.) New York: McGraw-Hill.
 • Long, M. (2014). Architectural Acoustics. (2nd ed.) London: Elsevier Academic Press.
 • Mehta, M., Johnson, J., & Rocafort, J. (1999). Architectural Acoustics: Principles and Design. New Jersey: Prentice Hall.
 • Rossing, T. D. (2007). Springer Handbook of Acoustics. New York: Springer Science + Business Media.  
 • Schafer, R. M. (1994). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. (2nd ed.) Rochester: Destiny Books.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
30
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
3
6
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
3
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.