ARCH 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 401
Güz
1
8
5
9

Dersin Amacı Çeşitli büyüklük, ölçek ve karmaşık durumlara uygulanan mimari tasarım metodolojisini keşfetmek ve geliştirmek. Bir ya da iki odak alanında çeşitli ölçek ve işlevler için mimari tasarım problemlerine araştırma timeline dayanan çözümler önermek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Daha önceki stüdyolarda öğrendiği çeşitli ve karmaşık mimari tasarım metotları araçlarını tutarlı bir projede biraraya getirebilecek,
  • Verilen bağlamı analiz edebilecek ve bu analizlerin sonuçlarını vurgulayan mimari tasarım projesi geliştirebilecek,
  • Daimi çözümleme ve geliştirme sürecinin ürünü olan bir mimari tasarım projesini belgeleyebilecek ve sunumunu yapabilecek,
  • Yazılı ve görsel teknikleri kullanarak mimari projelere ilişkin verileri ve bilgileri toplayabilecek ve özetleyebilecek,
  • Bilişimsel teknolojiyi mimari tasarım projelerinde uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında, mimarlık öğrencileri önceki yıllarda edinilen bütün mimarlık araçlarını güncel mimarlık söylemi içinde yer alan kendi içinde tutarlı bir bitirme projesinde biraraya getirirler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş / Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
2 Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
3 Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
4 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
5 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
6 Ara Sunum ve Değerlendirme Mimari Çizim ve Model Yapımı
7 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
8 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
9 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
10 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
11 Ön-Final jüri değerlendirmesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
12 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
13 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
14 Proje Sunumları Mimari Çizim ve Model Yapımı
15 Proje Sunumları Mimari Çizim ve Model Yapımı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Sunumlar ve ders anlatımı seçilen proje arazisine gore planlanmaktadır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Davet edilen uzmanlar ve içerikle ilgili taraflar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
1
45
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
62
62
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
8
16
Final Sınavı
0
    Toplam
275

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.