ARCH 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Mimarlık Söylemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 403
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders mimarlık düşüncesinin ve söyleminin disiplinlerarası özelliğini yansıtan çağdaş temel metinler aracılığıyla öğrencilerin mesleki eleştirel düşünce yetilerini geliştirmeyi amaçlar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş mimarlık alanındaki uluslararası söylemin temel öğelerini tartışabilecek
  • Çağdaş mimarlık metinlerini eleştirel olarak keşfedebilecek
  • Okunan kuramsal metinlerin ışığında mimari yorum yapabilecek
  • Mimarlık düşüncelerini söz ve yazıyla ifade edebilecek
  • Çağdaş mimari söyleminde ortaya çıkan tartışmaları karşılaştırabilecek ve aralarındaki farkları gösterebilecektir.
Ders Tanımı Ders, postmodernizm, göstergebilim ve fenomenoloji, eleştirel bölgeselcilik, yeşil mimari, küreselleşme, teknoloji ve alan üzerine seçilmiş metinlere dayanan dersler ve tartışmalardan oluşmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Çağdaş Mimaride Teori ve Pratik: Çelişki mi Fedakarlık mı? Quiz (Küçük Sınav) 1
3 Modernizmden Postmodernizme Quiz (Küçük Sınav) 2 Jencks, C. (2011) The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture 1st Edition p. 19-47
4 Semiotik ve fenomenoloji Quiz (Küçük Sınav) 3 Read, S. (2003) Technicity and Publicness: Steps towards an Urban Space FOOTPRINT Architecture and Phenomenology, Autumn 2008, pp. 7-15
5 Eleştirel Bölgeselcilik Quiz (Küçük Sınav) 4 Frampton, K., 2002. Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance. In: The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Foster, H. (Ed.), New Press, New York, ISBN-10: 1565847423, pp: 16-29.
6 Cagdas Mimarlar Odevi: Her ogrenci bir cagdas donem mimari secip, bu mimarin projelerini arastirip, teorik soylemlerini inceleyecek. Ogrenciler, arastirmalarinin uc-dort sayfalik bir makale halinde verip, sinifta sunumunu yapip grup tartismasi yapacaklar. Ödev teslimi / Sunum
7 Sürdürülebilir mimarlik Quiz (Küçük Sınav) 5 Owen, C. & K. Dovey (2008) ‘Fields of sustainable architecture’, Th e Journal of Architecture 13(1): 9-21.
8 Biyomimetik ve Biyofilik Tasarım Quiz (Küçük Sınav) 6 Rao, R. (2014) “Biomimicry in Architecture” International Journal of Advanced Research in Civil,Structural,Environmental and Infrastructure Engineering and Developing Volume: 1 Issue: 3 08-Apr-2014,ISSN_NO: 2320-723X
9 Daha yüksek inşa etmek Quiz (Küçük Sınav) 7 Martin Parker (2015) Vertical capitalism: Skyscrapers and organization, Culture and Organization, 21:3, 217-234, DOI: 10.1080/14759551.2013.845566
10 Sürdürülebilirlik ve Gökdelenler: Her öğrenci, sürdürülebilir tasarımın gökdelen mimarisine yansımalarını inceleyip, bir örnek projenin kritigini yapacaklar. Bu konuda makale yazip sinifta sunumunu yapacaklar. Ödev teslimi / Sunum
11 Küreselleşmenin mimari söylem üzerinde etkileri Quiz (Küçük Sınav) 8 Castillo-Villar, F. R. (2016). Urban icons and city branding development. Journal of Place Management and Development, 9(3), 255-268. doi:doi:10.1108/JPMD-03-2016-0013
12 Kentler Çağının Mimarisi Quiz (Küçük Sınav) 9 Boano, C., y Vergara Perucich, F. (2016). Half-happy architecture. Viceversa, (4), 58-81.
13 Sanat ve Kent Quiz (Küçük Sınav) 10 Miles, M. (2013) ‘Art and Culture: The Global Turn’, pp. 19–38 in Grierson and Sharp (eds) Re-Imagining the City. Chicago, IL: University of Chicago Press
14 Mega-etkinlikler projesi: Her oğrenci bir uluslarararası çapta mimarlık açısından önemli buyuk bir etkinligin çağdaş mimarlik soylemine katkisini araştiracak ve bu bir makale yazip sinifta sunumunu yapacak. Ödev teslimi / Sunum
15 Cağdaş mimarlık söyleminde ileriye donuk eğilimlerle ilgili tartisma. Tartışma
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

C. Greg Crysler, Stephen Cairns and Hilde Heynen, eds. The SAGE Handbook of Architectural Theory (Sage Publications 2012).

Terry Eagleton, Literary Theory (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 2003).

Charles Jencks, The Iconic Building (New York, Rizzoli International, 2005).

Paul L. Knox, Cities and Design (New York: Routledge, 2011).

Ariane Lourie Harrison, Architectural Theories of the Environment (New York: Routledge, 2013).

Pablo Lorenzo-Eiroa and Aaaron Sprecher (eds) Architecture in Formation: On the Nature of Information in Digital Architecture (London: Routledge, 2013).

Harry Francis Mallgrave and Christiana Contandriopoulos, eds. Architectural Theory: An Anthology from 1871-2005, Volume II (Oxford: Blackwell Publishing 2008).

Malcolm McCullough. Digital Ground (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).

John Reader, Cities: A Magisterial Exploration of the Nature and Impact of the City from Its Beginnings to the Mega-Conurbations of Today (New York: Atlantic Monthly Press 2004).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
50
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
2
6
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.