ARCH 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Portfolyo Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 404
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrencilere lisansüstü eğitim ya da uygulamaya dönük başvurularında kullanacakları, çalışmaları ve yeteneklerini gösteren bir mimarlık portfolyosu tasarlamalarında yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dört yıllık tasarım eğitimi boyunca becerilerini ve deneyimlerini sergileyen projelerinin resimlerini, çizimlerini ve açıklamalarını bir araya getirirken bir strateji geliştirebilecekler.
  • Projelerinin grafiklerini, resimlerini ve çizimlerini oluşturabilecek, iyileştirebilecek, düzenleyebilecek ve organize edebilecektir. Ayrıca, çalışmalarının basit ve net açıklamalarını oluşturabilecektir.
  • Belirli programları (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign vb.) öğrenecek ve çalışmalarını farklı grafik sunum biçimlerine (portföy, CV, kartvizit, web sitesi vb.) kompozisyon teknikleri ile uygulayabilecektir.
  • Hem dijital hem de manuel sunum tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanarak çalışmalarının farklı şekillerde grafik temsilleri için (portföy, CV, kartvizit, web sitesi vb.) sayfa düzenlerini biçimlendirebileceklerdir.
  • Çalışmalarını hem dijital hem de sözlü olarak bir izleyiciye sunabilecektir
Ders Tanımı Ders, maket fotoğraflama, sayfa düzenleme ve grafik tasarım yöntemleri hakkında ipuçları veren bir tasarım atölyesi seklindedir. Öğrencilerin bu sürece hakim olmalarına yardımcı olacak sunum ve ödevler hazırlanmıştır. Portfolyonun bireysel olarak nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir vermek için, farklı düzenleme, grafik ve taslak örnekleri gösterilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı / Organizasyon / Dokümantasyon Önceki çalışmaların görsel malzemeleri
2 Hazırlık / Materyal Düzenleme Grafik Gösterim Üzerine Sunum: Montaj / Kolaj Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
3 Hazırlık / Materyal Düzenleme Fotoğrafçılık Üzerine Sunum Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
4 Uygulama / Tartışma: Grafik Tasarım Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
5 Uygulama / InDesign ve Illustrator ile ilgili eğitim Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
6 Uygulama / CV Tasarımı Üzerine Sunum Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
7 Uygulama / Tartışma: Yazı Tipi Tasarımı Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
8 Sunum : ARA DEĞERLENDIRME Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
9 Montaj / Ara Sınavın Gözden Geçirilmesi Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
10 Montaj / Ön Yazı ve Niyet Mektubu Üzerine Sunum Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
11 Sunum / Web Sayfası Tasarımına İlişkin İpuçları Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
12 Sunum / KRİTİKLER (portfolyo, özgeçmiş, mektup, kartvizit, web sitesi) Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
13 Sunum / KRİTİKLER (portfolyo, özgeçmiş, mektup, kartvizit, web sitesi) Kişisel bilgisayarlara yüklenen Adobe Programları
14 Sunum : SON ÖNİZLEME Bilgisayara yüklenmiş Adobe Photoshop, Illustrator and InDesign
15 Dönemin gözden geçirilmesi Gerekli dökümanlar
16 FİNAL SINAVI Gerekli dökümanlar

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Katerina Ruedi Ray, L. L., Igor Marjanovic (2003). The Portfolio: An Architectural Student's Handbook. Oxford, Architectural Press.
  • Linton, H. and S. Rost (2003). Portfolio design. New York, W.W. ISBN-10: 0750657642

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
3
27
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
17
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
4
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
1
4
4
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.