ARCH 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat, Tasarım ve Kentsel Mekan
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kentsel mekanın, sanat ve tasarım ile ilişkili çeşitli bakış açılarını tartışabilmek, kamusal alan ve bu alanda zaman, mekan ve kültür vasıtasıyla oluşan beşeri faaliyetleri anlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel mekan tasarımına ilişkin temel teorik ve pratik bilgileri tanımlayabilecek.
  • Kentsel mekan tasarım boyutlarını inceleyip yorumlayabilecek.
  • Kentsel mekanın görsel ve sanatsal boyutlarını örnekler üzerinden analiz edebilecek.
  • Sanatçı ve mimar arasındaki işbirliğini değerlendirebilecek.
  • Mimarlık ve sanat ilişkisini gözlemleyebilecek.
  • Şehri bir sanat objesi olarak inceleyebilecek.
  • Kentsel mekan bağlamındaki sanat ve tasarım ürünlerini tartışabilecek
Ders Tanımı Bu ders, sanat ve tasarımın kentsel mekanla olan çok boyutlu ve çok yönlü ilişkisi ile ilgilenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanıtım Ödev 1 – Kentsel Tasarım Tanımı
2 Kentsel Tasarımı Anlama Münazara 1
3 Kentsel Tasarımın Boyutları Ö.2 – Kentsel Mekanı analiz etme
4 Kentsel Tasarımın Görsel Boyutu Münazara 2
5 Geriye bakış Ö.3 – Sanat Tanımı
6 Hacimsel Olmayan Mimarlık Münazara 3
7 Sanat ve Mimarlık Ö.4 – Sanatçı ve Mimar
8 İşbirliği Münazara 4
9 Sanat olarak Kamusal Alan Ö.5 – Mekan ve Sanat
10 Kamu Sanatının Tanımlanması Münazara 5
11 Kamu Sanatının Şekilleri Dönem Projesi Önerileri
12 Sunum Tartışmalar
13 Sunum Tartışmalar
14 Sunum Tartışmalar
15 Proje Teslimi Sorular & Cevaplar
16 Dönem Değerlendirmesi Final Teslimi

 

Ders Kitabı

Ders kitabı olmamakla beraber derste tutulacak defter zorunludur.

Önerilen Okumalar/Materyaller

ReViews Artists and Public Space, edited by Ruth Charity, Black Dog Publishing Ltd, 2005.

Urban Spaces, by Arian Mostaedi, Carles Broto & Josep Minguet Publishers, 2003.

Architecture : Art, by Philip Jodidio, Prestel Publishing Ltd, 2005.

Public Places-Urban Spaces, by Matthew C., Tim H., Taner O., Steve T. ArchitecturalPress, 2003.

Two Minds – Artists and Architects in Collaboration, edited by Jes Fernie, Black Dog Publishing, 2006.

Designing Public edited by Michael Erlhoff, Philipp Heidkamp, Iris Utikal, Birkhauser, 2008.

Contemporary Public Space by Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Skira Editore, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
1
40
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
27
27
Proje
0
Seminer/Çalıştay
1
15
15
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.