ARCH 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Temelli Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 420
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital tasarım tekniklerini ve yazılım platformlarını araştırma ve test etme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Kendi belirli tasarım amaçlarına ulaşabilmek için sistematik analiz, test etme ve gerekli dijital yazılım platformlarını öğrenmede kendine güveni olabilecektir.
 • Bilişimsel bulma, görsel gerçekleme ve sunum yöntemleri konularında bilgi toplayabilecektir.
 • "Görsel” scripting yazılımı (Grasshopper for Rhino) araçları ve tasarım metodlarını kullanmada deneyim kazanacaktır
 • Kodlamada (Arduino) başlangıç seviyesinde bilgiye sahip olabilecektir
 • Parametrik yazılımı kitlesel bireyselleştirme üretime bağlayan imalat teknikleri konusunda deneyimlenecektir
 • Tasarım teorisi ve toplumsal örneklemi dijital tasarım yöntemleri ile olan ilişkisini inceleyebilecektir.
 • Matematiksel ve doğaya ait teoriler ve dijital tasarım araçları arasındaki ilişkiye dair bilgi sahibi olacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders öğrencileri mimari dijital düşünme konusunda eğitir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Tasarım nedir? Rhino-NURBS giriş Köprü Tasarımı
2 Üstörtü Tasarımı
3 Sayısal Tasarım nedir? Sayısal metematik ve mantık Grasshopper I
4 Mimaride klasik matematik Altın Oran, Fibonacci Sayıları Grasshopper II
5 Grashopper III
6 Cevresel etkenler nedir? Grasshopper ve eklentileri ile cevresel analiz ve tasarıma etkisi
7 Ara Sınav
8 Etkileşimli Tasarım nedir? Temel elektronik ve devreler Arduino deney kitine giriş
9 Sensör ve Aktuatörler Projeye giriş ve ekipleşme
10 Proje ön tasarım sunumu
11 Proje’nin detay tasarımı
12 Proje’nin etkileşim tasarımı ve son revizyon
13 Tasarımdan üretime geçiş
14 Proje prototipi ve maket üretimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Proje sunumu

 

Ders Kitabı

Gerekli materyal temin edilecektir. 

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Reas, Casey. McWilliams, Chandler. LUST. Form+Code in design, art and architecture. Princeton Architectural Press, 2010. ISBN 978-1-56898-937-2
 • Burry, Mark. Scripting Cultures. AD, June 2011. ISBN 978-0-470-74641-7
 • Beesley, Philip. Kinetic Architecture & Geotextile Installations. Riverside Architectural Press, 2007. ISBN 978-0-9809856-9-6
 • Choma, Joseph. Morphing: A Guide to Mathematical Transformations for Architects and Designers. Laurence King Publishing Ltd, London, 2015. ISBN 978-1-78067-413-1
 • Menges, Achim. Polymorphism. AD ,March 2006. ISBN 978-0-470-01529-2
 • Peters, Bradly. Kestelier, Xavier. Computations Works: The Building of Algorithmic Thought. AD, March/April 2013. ISBN 978-1-119-95286-2
 • Payne, Andrew. Interactive Prototyping. http://www.fireflyexperiments.com/resources/
 • Macy, Christine. Bonnemaison, Sarah. Responsive Textile Environments. Canadian Design Research Network Tuns Press, 2007. ISBN 978-0-929112-55-8
 • Beesley, Philip. Khan, Omar. Responsive Architecture/Performing Instruments. The Architectural League of NY, 2009. ISBN 978-0-9800994-3-0
 • Menges, Achim. Shiel, Bob. Glynn, Ruairi. Skavara, Marilena. Fabricate. UCL Press, 2017. ISBN 978-1-78735-000-7
 • Gramazio, Fabio. Kohler, Mathias. Langenberg,Silke. Fabricate. UCL Press, 2014. ISBN 978-1-78735-214-8
 • Shiel, Bob. Glynn, Ruairi. Skavara, Marilena. Fabricate. UCL Press, 2011. ISBN 978-1-78735-213-1
 • Peters, Terri. Peters, Brady. Inside Smartgeometry. John Wiley& Sons Ltd, 2013. ISBN 978-1-118-52246-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
22
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.