ARCH 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Bilgi Modellemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 430
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) konseptlerini temelleri ve pratiğe yönelik yönleriyle keşfetmeyi amaçlar. Bu derste öğrenci bilgi teknolojilerinin yapı pratiğini nasıl yeniden şekillendirdiği açılarından BIM’i anlayacaktır.Bu ders yazılım becerilerini geliştirmek yerine mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektöründe BIM’in işbirlikçi, bağıntılı ve ölçeklendirilebilir yönlerini keşfetmek üzerine kuruludur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • BIM kavramlarına dair gelişmiş bir anlayışa sahip olabilecektir.
  • Mimari pratiklerin geleceği için öngörüde bulunabilme yeteneği geliştirecektir.
  • Mezuniyet sonrasında çalışacağı sektör hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
  • BIM ortamı için temel yazılım yeteneklerini geliştirip araştırabilecektir.
  • Sektörde meslektaşlarına BIM iş akışı konularını açıklayabilecektir
Ders Tanımı Dönem boyunca öğrenciler çeşitli farklı açılardan BIM uygulamaları üzerine daimi bir araştırma yürüteceklerdir. Dersin seminerleri kapsamında öğrenciler çeşitli yazılım ve BIM uygulamalarını keşfedeceklerdir. Her öğrencinin en az iki sunum yapması beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Syllabus gözden geçirilmesi: giriş, devamlılık ve süreç
2 AEC sektör taraflarının tanıtılması BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers
3 BIM bileşenleri BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers
4 Belirlenen yazılımın gözden geçirilmesi https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Modern-BIM-Manager-Human-Machine-or-Team-2018
5 Belirlenen yazılımın gözden geçirilmesi ve örnek çalışma www.autodesk.com
6 Ara Sınav / Sunumlar
7 Dünyadan BIM gereksinimleri ve örnekleri BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers
8 Yerel BIM gereksinimleri ve örnekleri Örnek çalışmalar üzerine araştırma / Ödev#2
9 Vaka Çalışmaları BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers
10 BIM ve Görsellik Richard Garber, BIM Design: Realising the Creative Potential of Building Information Modelling, Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-71980-0
11 BIM ve Gelecek BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers
12 Ara Sınav II
13 Sunumlar
14 Sunumlar ve Dönemin gözden geçirilmesi
15 Final Proje
16 Final Proje

 

Ders Kitabı
  • Rafael Sacks, Chuck Eastman, Ghang Lee, Paul M.Teicholz, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers , 3rd edn. Wiley, 2018, ISBN: 9781119287537
  • Richard Garber, BIM Design: Realising the Creative Potential of Building Information Modelling, Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-71980-0
  • Dominik Holzer, Best Practice BIM. The BIM Manager’s Handbook, Wiley, 2015, ISBN-13:9781118987858
Önerilen Okumalar/Materyaller

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Modern-BIM-Manager-Human-Machine-or-Team-2018  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
2
2
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
4
8
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.