ARCH 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 440
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yapının kullanıcılarının ve yapının kendisinin sağlığı, emniyeti ve güvenliğini sağlamak için depreme dayanıklı yapılar tasarlayabilmek için sismik tasarıma ait kavramlar ve ilkeleri konularına giriş yapılacaktır. Ayrıca ek olarak, genel bir şart olarak, depreme dayanıklı tasarlanmış yapılar aynı zamanda terörizm veya rüzgardan da en az zararı alacak şekilde tasarlanmalıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, her türlü afete karşı tasarım ilkelerini çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, afet sonrası gereksinimleri değerlendirebilecektir..
  • Öğrenci, afet sonrası gereksinimleri planlayabilecektir.
  • Öğrenci, terörist saldırıları gibi insan kaynaklı afetlerden doğan yüklerin etkilerini azaltmak için yapıların kavramsal tasarım prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, yapıların deprem yükleri altında ağır hasar yaratma potansiyeli olan zayıf noktalarını gözlemleyebilecektir.
Ders Tanımı Tasarım profesyonellerinin ortak kanısı can, mal ve fonksiyon kayıplarının azaltılmasının en etkili yolu binaları afete dayanıklı tasarlamaktır. Bu yaklaşım proje planlanması, tasarım ve gelişmenin mümkün olan en erken safhada birleştirilerek tasarım ve malzeme seçiminin entegre “tüm bina yaklaşımı” zemininde halledilmesini sağlar. Bu dersin ana konuları arasında depremler, kasırgalar, hortumlar, tayfunlar, seller, farklı oturmalar, toprak kaymaları, yangınlar, tsunamiler, ve küresel ısınma bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yapı Tipleri Haftalık Okumalar
3 Yapısal Tasarım Prensipleri Haftalık Okumalar
4 Depreme Dayanıklı Tasarım I Haftalık Okumalar
5 Depreme Dayanıklı Tasarım II Haftalık Okumalar
6 Farklı Oturma I Haftalık Okumalar
7 Farklı Oturma II Haftalık Okumalar
8 Toprak Kayması Haftalık Okumalar
9 Çığ Haftalık Okumalar
10 Yangın Haftalık Okumalar
11 Fırtına & Sel Haftalık Okumalar
12 Patlamalar Haftalık Okumalar
13 Yanardağ Patlamaları Haftalık Okumalar
14 Küresel Isınma Haftalık Okumalar
15 Özet
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Haftalık Powerpoint sunumlar Konuyla ilgili belgeseller
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2.5
40
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.