ARCH 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta Uygulamalı Atölye Çalışması I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 451
Güz
2
0
2
1

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlık pratiğine girmek için gerekli bilgi ve deneyimi sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • mimarlık praktiğinin yasal strüktürünü tanımlayabilecektir.
  • mimari projeleri kontrol edilen çeşitli hükümet dairelerini tanımlayabilecektir.
  • mimarın sözleşme yoluyla girdiği ilişkileri detaylı bir şekilde açıklayabilecektir.
  • mimarın farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle işbirliği tanımlamak.
  • profesyonel uygulamada sosyal sorumluluk alabilecektir.
  • tasarım ofisleri için yönetim prensipleri bilgisini gösterebilecektir.
  • tasarımcılar için kamusal yükümlülüklerin bilgisini gösterebilecektir.
  • bir mimarlık ofisi üzerinde pazarlama prensipleri ve stratejileri bilgisini yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Sözleşmeler, proje yönetim, proje belgelemesi, ve proje onaylaması dahil, mimarlık mesleğinin ışletmesi ve zorunluklarını açıklayan başlıklar, tasarım ofisinin işleyişine dair başlıklar, ders anlatımları ile beraber konukların sunumları ve grup projeleri aracılığıyla anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Normal çalışma kapsamı + Özel hizmetler Okuma: Mimari sözleşmeler
3 işbirlik | danişmanlar ile ortak çalışmalar
4 Dokuman tipleri ve Tipik Proje belgelemesi Okuma: Profesyonel ücretler
5 Proje keşfi | Maliyet
6 Proje teslim metodları ve İnşaat sözleşmeleri
7 Yapı denetim
8 Proje tamamlaması Okuma: Dağıtım yöntemleri
9 Düzenleyici kuruluşlar ve yetkiler
10 Planlama koşulları ve yetkili makam Okuma: Bina kodları
11 Özel yönetmelikler 1. Bölüm
12 Özel yönetmelikler 2. Bölüm
13 Kendinin mimarı ol
14 Ders değerlendirmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Proje: Uygulama rehberi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
100
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
32

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.